Wijkschouw

Zoals we al eerder lieten weten vindt er binnenkort een wijkschouw plaats. Op vrijdag 18 januari gaan we door de wijk met een aantal medewerkers van de gemeente. U heeft bij ons al punten aangedragen om te bespreken. Ook hebben zich al bewoners gemeld die willen meelopen. U bent van harte uitgenodigd, er is ruimte voor vier geïnteresseerden (maar vol=vol).

Wat gaan we bespreken?

Een wijkschouw gaat niet over losse stoeptegels of defecte straatverlichting. Dit soort zaken kunt u op elk moment online of telefonisch bij de gemeente via 14071 of via www.verbeterdebuurt.nl. We gaan het tijdens de wijkschouw hebben over de volgende thema’s:

  • veiligheid
  •  leefbaarheid/overlast
  • groen en duurzaam
  • schoon en afval
  • parkeren fietsen en auto’s
  • spelen

Heeft u suggesties rond deze thema’s om de wijk te verbeteren? Meld die dan via devreewijker@live.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Wijkschouw Vreewijk, doet u mee?

Binnenkort organiseert het Wijkcomité van de Vreewijk een zogenaamde wijkschouw. Bij een wijkschouw bekijken we de wijk, samen met een aantal vertegenwoordigers van de gemeente. We brengen we een aandachtspunten van deze wijk naar voren en de mensen van de gemeente kunnen uitleg geven over de keuzes die de gemeente maakt in deze wijk als het gaat om openbare ruimte, parkeren, groen, spelen etc.

Afbeeldingsresultaat voor loep

Heeft u op dit moment zaken waarvan u het belangrijk vindt om tijdens deze wijkschouw onder de aandacht te brengen? Mailt u dan naar ons: devreewijker@live.nl.
Zodra de datum bekend is van de wijkschouw, leest u dit op de website. U bent van harte welkom om aan te haken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Praat mee over Leiden in 2040

Hoe ziet Leiden er over ongeveer 20 jaar uit? Waar wonen we dan? Hoe komen we dan van A naar B? Waar parkeren we? Hoe is het dan met ons milieu? Het jaar 2040 lijkt ver weg, maar de gemeente is nu al bezig om zich voor te bereiden op de toekomst. Al dat denkwerk wordt vastgelegd in een de Omgevingsvisie Leiden 2040.

leiden2040

Waarom een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie legt de gemeente ambities en doelen voor de lange termijn vast op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Het proces om de Omgevingsvisie met de stad te ontwikkelen is al gestart. Voor de zomer van 2019 wil de gemeenteraad de Omgevingsvisie Leiden 2040 vaststellen.

Stadsgesprekweek eind november 2018

Van 24 tot en met 30 november vindt de Stadsgesprekweek Leiden 2040 plaats. Iedereen kan tijdens deze week meedenken met de volgende stap in het proces van de Omgevingsvisie. Meer informatie over de omgevingsvisie en het programma van de Stadsgesprekweek is te vinden op www.leiden.nl/2040.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws