Wijkgericht werken in Deventer

Verslag van Paul van Amersfoort van een bezoek op 22 september 2017 aan Deventer met Leidse delegatie bestaande uit gemeenteambtenaren, politici en vertegenwoordigers van wijkcomités. Doel van het bezoek was inspiratie opdoen met betrekking tot wijkgericht werken. Paul vertegenwoordigde Vreewijk.

In Deventer zijn er wijkteams die per jaar een budget van ongeveer € 50.000 euro krijgen, dat zij binnen bepaalde kaders naar eigen inzicht kunnen besteden. De leden van die teams worden door de gemeente (de wijkmanager; bij ons zou dat de wijkregisseur zijn) uitgenodigd van het wijkteam deel te gaan uitmaken; zij worden dus niet democratisch gekozen. De wijkteams staan los van wijkcomités die de bewoners zelf hebben gevormd. Betrokkenen vanuit de gemeente bij de wijkteams zijn: bewoners met ideeën, de wijkmanager, de wijkwethouder, professionals en soms wijkcontactgemeenteraadsleden.

De wijkteams beoordelen aanvragen van bewoners(comités) en van sociale teams (waarin opbouwwerkers actief zijn) en wijzen bij een gunstige beoordeling voor zover hun budget dat toelaat geld daarvoor toe. Het gaat daarbij veelal om projecten in de openbare ruimte die ook de sociale cohesie bevorderen. Dat laatste vooral doordat van de betrokken bewoners wordt verwacht dat na realisatie van het project zij het beheer en onderhoud op zich nemen.

Ook buurthuisprojecten kunnen voor bekostiging door het wijkteam in aanmerking komen. De gedachten achter deze wijze van financiering van projecten zijn dat de overheid slechts verantwoordelijk is voor een basisniveau van voorzieningen, dat het initiatief voor meer voorzieningen bij de bewoners ligt, dat de overheid deze stimuleert en faciliteert en dat de openbare ruimte een middel is om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Het is dus de bedoeling dat bewoners voor en met elkaar werken aan goed samenleven in hun buurt.

Elementaire uitgangspunten van de wijkaanpak zijn: (i) betrokkenheid van bewoners en werkgroepen in de buurt, (ii) uitnodigen tot het nemen van initiatieven door de gemeenten helpt, (iii) zelf doen door de bewoners staat centraal, (iv) ondersteuning door de gemeente waar nodig, en (v) het eigenaarschap van het project ligt bij de bewoners.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Collegebezoek Vreewijk 19 september jl

Wethouder Damen (Werk en Inkomen, Wijken en Financiën) heeft een poos geleden het voorstel gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders om alle Leidse wijken te bezoeken. In deze bezoeken ziet het college de wijken te vanuit de ogen van bewoners en kan het met bewoners het gesprek aan gaan over hun wijk.

Het plan werd omarmd en een na een aantal collegebezoeken was het afgelopen week de eer aan Vreewijk om tijdens het bezoek aan de wijken binnen het Bos- en Gasthuisdistrict onze wijk op de kaart te zetten.

Hilde stelde haar tuin open en het bestuur zocht contact met de verschillende werkgroepen en actieve mensen binnen Vreewijk om een inhoudelijk programma voor te bereiden. Het college eindigde haar bezoek afgelopen dinsdag in Vreewijk, waar een borrel en heerlijke hapjes gereed stonden, verzorgd door Marleen en Hilde.

Hieronder een foto-impressie met dank aan Chris de Waard (bron foto’s: Sleutelstad) en de voordrachten van Piet BreebaartPaul van Amersfoort en mijzelf. Burgemeester Lenferink dankte het gezamenlijke Vreewijk organisatie team namens het voltallige college voor de wijze waarop het college kennis heeft kunnen nemen van enkele lastige punten die in Vreewijk spelen. Deze punten zijn soms globaal wel bekend, maar nu is er meer context door ter plekke te komen, het verhaal te horen en het gesprek aan te gaan. In een aantal gevallen zijn er concrete vervolgstappen genomen. Dat laatste stemt mij ook weer gelukkig.

Marlon

collegebezoek 01collegebezoek 03collegebezoek 14collegebezoek 15collegebezoek 06collegebezoek 07collegebezoek 10collegebezoek 16

 

 

 

2 reacties

Opgeslagen onder Nieuws

Afscheid

Beste wijkgenoten,

per 1 oktober 2017 zal ik mijn rol als voorzitter bestuur Vreewijk Comité neerleggen. Het liefst zou ik in september met kandidaten voor een nieuw bestuur gezamenlijk een jaarvergadering organiseren, zodat we conform onze statuten een nette bestuurswissel kunnen laten plaatsvinden. Ook de huidige penningmeester en secretaris geven aan hun functie neer te leggen. Een oproep eerder dit jaar (maart: call for action) heeft helaas nog niet mogen leiden tot kandidaten.

Ik heb gemerkt dat het prettig, maar ook niet onbelangrijk is om vanuit de wijk een aantal mensen te hebben die achter de schermen en in het belang van Vreewijk afstemt met partijen (stad, universiteit, Groenhoven, etc). Dit zal altijd zo blijven. Wat ik zeer charmant vind in onze wijk is dat er een aantal groepjes zijn waarin concreet werk gebeurt rondom onderwerpen. En er wordt, met veel succes, veel moois georganiseerd in deze groepen, die feitelijk zelfsturende teams zijn. Ik heb ervaren dat sturing niet zozeer nodig is, maar een luisterend oor en het faciliteren van betrokkenheid. Om redenen van toenemend gebrek aan beschikbare tijd kan ik helaas geen rol van betekenis meer spelen.

Ik hoop dat enkele wijkgenoten naar voren treden en de handschoen oppakken. Het is wat mij betreft aan hen om het nieuwe vervolg zelf in te vullen. Ik ben uiteraard bereid om, desgewenst, bij wijze van overdracht nog een stukje mee te lopen, maar zeker niet in de weg te lopen.

Hoe het verder gaat is aan u. Er speelt altijd genoeg (parkeerbeleid, herbestrating, herbouw Groenhoven, Humanities Campus, Koningsdag).

Ik heb in de tijd van de reguliere Vreewijk borrels een zekere eer kunnen leggen in het werk voor de wijk en soms met kleine positieve resultaten. Dit soort werk leidt in de regel niet tot snelle resultaten, maar is onmisbaar als platform en soms stem vanuit Vreewijk.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Verwijdering tijdelijke brug Witte Singel – Sterrewachtlaan

Hennie van Roon, uitvoerder namens UBA Bouw, heeft, conform afspraak, tijdig contact opgenomen met omwonenden en bestuur van het Vreewijk bestuur om de voorgenomen verwijdering van de tijdelijke brug die de Witte Singel verbindt met de bouwplaats Sterrewachtlaan. De brief die bij omwonenden is bezorgd is bijgaand bijgesloten en hieronder als afbeeldingen opgenomen.

Er zijn wat mij betreft passende maatregelen getroffen. Deze betreffen:

  • plaatsing van zowel gevelmeters als binnenmeters op enkele plekken (Witte Singel en Hugo de Grootstraat) om de trillingen te monitoren tijdens de werkzaamheden.
  • bebording en inzet van verkeersregelaars
  • tijdige communicatie en een mogelijkheid om aanvullende informatie in te winnen of in contact te treden met Hennie.

Mocht u met betrekking tot de verwijdering van deze tijdelijke brug contact op willen nemen met het bestuur van het Vreewijk Comité, dan kan dit uiteraard via devreewijker@live.nl 

Namens het bestuur,

Marlon Domingus

Screen Shot 2017-07-13 at 18.03.17Screen Shot 2017-07-13 at 18.02.51

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Leidse Raad stemt in met bouw Humanities Campus; 58 woningen zullen wijken

De Gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 ingestemd met de Vervolgaanpak en uitwerkingsthema’s voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model tot een stedenbouwkundig plan Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel – Doelencomplex (RV 17.0047 ). Dit betekent dat de 58 woningen op het Doeleneiland komen te verdwijnen.

U kunt het debat voorafgaande aan dit besluit en de ingediende amendementen hier zien.

Zie ook dit verslag van Unity TV:

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Verslag inspraakavond Singelpark Sterrewachtlaan

Met dank aan wijkgenoot Frederik de Jong voor het opstellen van het verslag.

Zie ook hier voor de aankondiging van deze inspraakavond.

In een druk bezochte avond werden presentaties geven door de Universiteit, de Gemeente en Vrienden van het Singelpark. Er zijn ambitieuze plannen om een mooi park te maken dat aansluit op het gebied rond de Sterrenwacht zodat een doorlopende wandel route kan ontstaan. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er nog veel moet gebeuren en belangen soms tegenstrijdig zijn. Met name de belangen van sommige bewoners die het gebied achter hun huis met een hek afsluitbaar willen maken en zien als achtertuin met privé ligplaats voor eigen boot, tegenover de vrienden van het Singelpark die een aanwinst willen maken voor het Singelpark, bijvoorbeeld als ‘Japanse watertuin’ met waterelementen langs de singelkant.
Er was de mogelijkheid om ideeën voor de inrichting van het Singelpark Sterrewachtlaan met stift aan te geven op een detailkaart, waarvan velen gebruik maakten en er komt nog een tweede inspraakavond.

Op dit moment ligt er een ligplaatsverordening ter inspraak die privé-ligplaatsen voor de bewoners mogelijk maakt. U kunt hierop tot en met 30 augustus 2017 reageren via: www.leiden.nl/inspraakreactie, onder vermelding van “zienswijze Bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening” met zaaknummer 420199. Indien u schriftelijk wilt reageren kan dat ook, u kunt uw brief richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, team Ruimtelijke Ontwikkeling, t.a.v. K.O. Doevendans, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Maandag 3 juli 2017: inspraakavond over de inrichting van het Singelpark Sterrewachtlaan

Aanstaande maandagavond is er een inspraakavond over de inrichting van het Singelpark Sterrewachtlaan.

Zie Bijgaand de Uitnodiging en de Conceptinrichting.

Screen Shot 2017-07-02 at 22.17.44

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws