Uitnodiging: Danspaleis in Groenhoven op zondag 25 september 2016

Beste Vreewijkers,

imageNa het succes van vorig jaar komt het Danspaleis op zondag 25 september 2016, opnieuw in zorgcentrum Groenhoven. Het Danspaleis verbindt bewoners, familie, medewerker, vrijwilliger en wijkbewoners en zet een beleving neer waar mensen nog lang over na praten. Vorig jaar was het  een groot succes en gingen vele beentjes van de vloer of rolde de banden soepel heen en weer. Er werd gezongen, gelachen en gedanst dat het een ware lust was.

Op zondag 25 september van 15.00 -17.00 uur komen zij wederom in Groenhoven.

De middag start 15.00 uur en de zaal is open vanaf 14.30 uur.
Dat wordt vast weer een mooie dansmiddag!

De enige voorwaarde is dat we voldoende danspartners hebben. Mede door uw hulp kan dit evenement slagen!

image

Het is  ook voor de begeleiders een waar feest om hierbij te zijn. Begeleiders dansen gratis. Ook als bezoeker bent u welkom en betaald u slechts 2,50.

U doet onze bewoners en u zelf een groot plezier!

U kunt u aanmelden bij m.brandt@topaz.nl
Voor meer informatie kunt u ook bellen met 071-5120745.

Wij hopen u te mogen ontmoeten!

Martine Brandt

Hoofd welzijn

IMG_6678

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws, uitnodiging

Update: zaagwerkzaamheden kantelen UB

Afgelopen week is bij de werkzaamheden ten behoeve van de Asian Library gestart met het inkorten van de kantelen op het dak van de UB. De gebruikte zaagmethode (lintzaag met sterke waterkoeling) veroorzaakte echter lekkage in het gebouw. De zaagwerkzaamheden zijn zodoende stilgelegd en worden vanaf deze week met een andere zaagtechniek (cirkelzaag met beperkte waterkoeling) weer opgestart. Dit zal mogelijk iets meer geluid maken dan de eerder gehanteerde zaagmethode. De werkzaamheden worden tegelijkertijd met het verwijderen van de afdekkende betonlaag uitgevoerd, ook wat betreft het tijdstip (tussen 09.00- 17.00 uur).

Voor vragen en opmerkingen weet u mij te bereiken: marlon@domingus.nl

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Raadsbesluit: Doezastraat / Herenstraat: één coherent en integraal winkelgebied en onderdeel van de Leidse binnenstad

Gisteravond hamerde burgemeester Lenferink twee agendapunten af tijdens de gemeenteraad, die van grote invloed zijn op de winkeliers van de Doezastraat / Herenstraat en de schare trouwe klandizie uit omringende wijken en vanuit de Leidse regio. 

Screen Shot 2016-07-06 at 13.38.47

Er gebeurde op dat moment drie dingen:

  1. Doezastraat / Herenstraat werd erkend als één winkelstraat, die vanaf vandaag (6 juli 2016) als één geheel deel uitmaken van het Leids winkelgebied en onderdeel is van het centrum Leiden, met alle voorzieningen die daar bij horen. 
  2. Er is een eind gekomen aan de langdurige onzekerheid voor de ondernemers van de Doezastraat / Herenstraat. Iedereen kan weer aan de slag. 
  3. Lokale politiek is belangrijk en werkt. Raadsleden hebben geluisterd naar de feiten en emoties tijdens inspraak, gesprekken in de wijken, en op social media en hebben constructief gezocht naar een goede manier om wat behouden dient te worden te beschermen. Dat verschillende oplossingen werden voorgesteld (principieel / pragmatisch) om dit doel te bereiken is een gegeven, maar wat telt is dat telkens in samenwerking tussen de politieke partijen naar een oplossing is gezocht en het politiek hoogst haalbare daadwerkelijk werd bereikt.

Zeer veel dank wil ik uitspreken naar alle betrokkenen; de samenwerkende winkeliers, samenwerkende wijkverenigingen en de vele betrokken bewoners. Dank aan alle betrokken raadsleden, die zich allen overkort en onmiskenbaar hebben uitgesproken voor behoud van de Herenstraat als Leids winkelgebied. Maar het is hier gepast om enkele personen in het bijzonder te noemen:

Ashley North (GroenLinks) en Vahit Koroglu (D66), de architecten van de pragmatische oplossing, die in de stemming ook de feitelijke oplossing is geworden. Zie ook hier.

Joost Bleijie (CDA) en Mart Keuning (ChristenUnie), de architecten van de principiële oplossing, de koninklijke weg, maar met een aantal praktische gevolgen waarvan de duur en de impact niet goed te overzien zijn.

Julian van der Kraats (SP), de opsteller van de motie, met raadsbrede steun, om sociaal beleid te ontwikkelen, waarin de rol van buurtwinkels wordt gedefinieerd als onderdeel van de sociale infrastructuur die nodig is om zelfstandig wonen en participatie voor kwetsbare groepen (ouderen) te behouden of mogelijk te maken. Zie ook hier.

IMG_0658

Raadslid Ashley North licht zijn motie toe aan de raad. [Foto MD]

En hoe zit het nou met de Retailvisie Leidse Regio 2025?

De tekst van de Retailvisie zelf is niet aangepast en deze is met één tegenstem door de raad goedgekeurd.

Maar allereerst heeft de raad in de Kaderstellende notitie – actualisatie Beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad geborgd dat de Doezastraat en Herenstraat samen één coherent en integraal winkelgebied zijn en als zodanig onderdeel zijn van de Leidse binnenstad. De gedachte hierachter is dat het ambachtelijke karakter van de winkels aan de Doezastraat / Herenstraat passen bij die van een buurtwinkel, die niet concurreert met winkels in de regio – een belangrijk oogmerk van de retailvisie. Gegeven dit lokale belang van de buurtwinkels enerzijds en de beperkte dreiging voor andere winkels binnen de regio, heeft de raad besloten het lokale belang te borgen in een Leids beleidskader. Hierdoor hoeft er geen circus te worden opgevoerd in een nieuw op te starten overleg vanwege een Retailvisie 2.0 met de betreffende gemeenten in de regio waarvan de afzonderlijke raden reeds hebben ingestemd met de Retailvisie. Dus de Doezastraat / Herenstraat zijn voor Leiden behouden en veiliggesteld.

Wethouder Strijk: ,,De Herenstraat behoort tot de Leidse detailhandel, maar niet tot de detailhandelstructuur van de Retailvisie.”

Transformaties (zoals een uitbreiding van een winkel) in de Herenstraat zijn na het raadsbesluit van gisteravond mogelijk. Goedkeuring hiervoor wordt op basis van het besluit van gisteravond verleend door de raad (raadsbevoegdheid en geen collegebevoegdheid meer).

Opnieuw bekijken en nalezen

Zie de videoregistratie van de raadsvergadering: http://leiden.raadsinformatie.nl/vergadering/301272/%2005-07-2016

Zie ook het verslag van Chris de Waard, voorzien van geluidsfragmenten van de raadsvergadering: http://sleutelstad.nl/2016/07/06/herenstraat-toch-niet-in-regiovisie-winkelgebieden/

Liveblog Leidsch Dagblad: http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/ldpolitieklive/article28254162.ece/Liveblog-Retailvisie-compacte-ijshal-en-Naturalis?

7 reacties

Opgeslagen onder Nieuws

Aanstaande dinsdag de ontknoping mbt Doezastraat / Herenstraat en de Retailvisie Leidse Regio

Gisteren (donderdag 30 juni 2016) vond in de Raadscommissie Werk en Middelen de inhoudelijke bespreking plaats van de Retailvisie Leidse regio 2025 . 

U kunt deze vergadering ook hier zien: http://gemeenteraad.leiden.nl/besluiten/live-uitzending/

Het Leidsch Dagblad heeft een informatief live blog geschreven over deze bespreking, dat u hier aantreft: http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/ldpolitieklive/article28237535.ece/Live-uit-de-raadszaal-Retailvisie-Leiden?

Het resultaat van de bespreking, verwoord door Moniek van Sandick, CDA (voorzitter Commissie):

“Er is sensitiviteit in deze commissie voor de Herenstraat en de buurtwinkels. Men zoekt een praktische oplossing – maar daar gaan we vanavond niet uitkomen.” 

De eer is dus aan de Gemeenteraad komende week. In de openbare Raadsvergadering van dinsdag 5 juli 2016 (aanvang: 20:00 uur) zal de Raad aangeven welke toekomst zij ziet voor de Doezastraat / Herenstraat.

Zie hier voor de agenda en de stukken: https://leiden.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=51993

De Doezastraat, de Herenstraat, Tuinstad / Staalwijk en Vreewijk waren weer goed vertegenwoordigd op de publieke tribune – tot het eind van de relevante agendapunten om 01:00 uur.

Present voor aanvang van de bespreking van de Retailvisie. Foto: ondernemersvereniging Doezastraat / Herenstraat. Bron: https://twitter.com/winkelenleiden/status/748936004879384577


Foto’s: Chris de Waard. Bron: https://twitter.com/chrisdewaard/status/748647657070018560

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Nieuwe fase voorbereidingen voor bouw van Asian Library (UB)

De voorbereidingen voor de bouw van de Asian Library gaan een nieuwe fase in.

Vanuit het Vreewijkbestuur streven we naar minimalisering van (geluids)overlast voor omwonenden. Indien u overlast ervaart, gelieve dit te melden bij marlon@domingus.nl.

De planning van de werkzaamheden die komende periode plaatsvinden:

Bevestiging marmeren platen kantelen (4 – 8 juli 2016)
Ter voorbereiding op het inkorten van de kantelen op het dak van de UB worden van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli extra bevestigingspunten op de marmeren platen van de kantelen aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats van 06.00 tot 09.00 uur en kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een steiger aan de zijde van de Witte Singel geplaatst. Deze steiger blijft tot en met oktober staan.

Hijswerkzaamheden Maliebaan (11 juli,  13 – 15 juli en 25 – 26 juli 2016)
De stalen kolommen voor de constructie van de Asian Library worden op maandag 11 juli en van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 juli op het dak van de UB geplaatst. Voor de hijswerkzaamheden wordt een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De kraan wordt maandag 11 juli en woensdag 13 juli vanaf 06.30 uur in de ochtend opgebouwd. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk. De stalen kolommen worden na het ophijsen met de grote kraan door een kleine kraan vanaf de Witte Singel-zijde op de locaties geplaatst.

Op maandag 25 en dinsdag 26 juli 2016 worden de stalen dakplaten voor de constructie van de Asian Library aangevoerd. Hiervoor wordt weer een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk.

UB 20160605

foto: MD

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Uitnodiging: openbare vergadering van de raadscommissie Werk en Middelen

 

Datum: donderdag 30 juni 2016
Aanvang: 16:00 uur
Locatie: raadzaal
Voorzitter: mw. M. van Sandick
Griffier: mw. A. Heijnen

 

Voor bewoners van Vreewijk is met name agendapunt 10 van groot belang: Retailvisie Leidse regio 2025. Na de geplande schorsing van 18.30 uur – 19.30 uur zal dit punt besproken worden. Zie ook hier voor een Vreewijkse geschiedenis met betrekking tot de Retailvisie. Het gaat er ons uiteraard om dat onze winkelstraat Doezastraat / Herenstraat als toekomstbestendig bestempeld wordt in de Retailvisie Leidse regio 2025 – zonder enig voorbehoud.

 

Zorg dat u er op de publieke tribune bij aanwezig bent, om met uw aanwezigheid het belang van de goede besluitvorming op dit punt te blijven benadrukken. Graag tot as donderdag dus vanaf 19:00 uur!
Marlon Domingus

 

img_9013

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Enquête beschikbaarheid parkeerplekken Vreewijk sinds de invoering van betaald parkeren in Leiden

Beste Vreewijkers,

We weten allemaal dat sinds de gemeente een nieuw parkeervergunningsbeleid heeft ingevoerd, het moeilijk is om een parkeerplaats te vinden. Soms moeten wij dan rondjes rijden alvorens te kunnen parkeren. Graag wil ik aan jullie vragen om te stemmen of/en te reageren: via Verbeter de buurt: 

http://www.verbeterdebuurt.nl/melding/111652

Op deze manier vraag ik de aandacht van de gemeente Leiden om iets te gaan doen aan het probleem van parkeerplaatsen in onze wijk. We kunnen niet de hele buurt van flyers voorzien daarom vragen we u vriendelijk om deze problematiek onder de aandacht van uw buren te brengen. En hen te wijzen op de bovenstaande website link.

Alvast bedankt voor het stemmen.

Groetjes, Nurma (H.de G. 18)

Uitslag van de kleine poll op de Vreewijk website:

Screen Shot 2016-06-23 at 23.37.01

Oorzaken
Als oorzaken voor het huidige parkeerprobleem in Vreewijk wordt door familie Bavelaar genoemd:

1 Bezoekers gaan voor vergunninghouders omdat er geen vergunninghouders plaatsen zijn in Vreewijk.

2 Aan de Pieterswijk kant van de Vreewijkbrug (Kaiserstraat en omgeving) is het tarief voor een uur parkeren: € 2,70 op de Witte Singel en de rest van Vreewijk is het uurtarief  €2,00. Het is dan ook voorspelbaar dat auto’s in Vreewijk worden geparkeerd vanwege het verschil in tarief.

3 Op de Kaiserstraat en omgeving staat het al vol met auto’s, omdat een aantal parkeerplaatsen is verdwenen i.v.m. de bouw op het Sterrewachtterrein.

4 In het begin van de Hugo de Grootstraat zijn 2 parkeerplaatsen verdwenen door de plaatsing van ondergrondse containers.

5 Het complex Hugo de Grootstaete heeft de verplichting los gelaten voor bewoners om een parkeerplaats te kopen bij de koop van een appartement. Ook bewoners van Hugo de Grootstaete  komen in aanmerking voor 1 of 2 parkeervergunningen in Vreewijk.

3 reacties

Opgeslagen onder Nieuws