Leidens ontzet: Samen thuis, samen uit

Moeilijke tijden vragen om creatieve oplossingen. Dat geldt dit jaar ook voor de viering van 3 oktober. Ter voorkoming van grote mensenmassa’s worden de festiviteiten verspreid en in de wijken georganiseerd. Een succesvolle kleinschalige viering van Leidens Ontzet in de wijken kan alleen met de medewerking krijgen van mensen uit de wijken. De 3 October Vereeniging vraagt daarom de hulp van de wijkbewoners van Vreewijk.

Hoe geweldig zou het zijn wanneer de viering van 2020 ook op ludieke en bijzondere wijze in onze wijk wordt gevierd?

Een bijdrage kan in vele vormen worden geleverd, bijvoorbeeld door actief mee te denken bij het opstellen van het programma, door het beschikbaar stellen van ruimten, door het leveren van materiaal en last but not least door het leveren van mankracht, vrouwkracht én natuurlijk ook kinderkracht.

Hebt u ideeën? Of wilt u mee organiseren? Stuur een berichtje aan het wijkcomité

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

El Cid introductie weer van start

Dit jaar zal de introductieweek van de nieuwe studenten van de Universiteit Leiden er anders uitzien dan we gewend zijn. De EL CID heeft dit jaar een virtueel programma en hiernaast komen de deelnemers één dag naar Leiden met hun groepje. Deze fysieke dagen vinden plaats van zondag 9 tot en met woensdag 19 augustus (met uitzondering van zaterdag 15 augustus). De evenementen zijn dit jaar vanwege de coronamaatregelen een stuk kleinschaliger. Er zal geen muziek afgespeeld worden en er zullen maximaal 100 deelnemers en mentoren tegelijk op locatie aanwezig zijn.

Traditiegetrouw worden wij door de organisatie geïnformeerd over de activiteiten in de buurt van Vreewijk. Lees er meer over in deze brief.

EL CID 2020

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Ontwikkelingen Groenhoven

De afgelopen maanden is Groenhoven niet alleen gebruikt voor de huisvesting van medewerkers (Bed en Baan) maar ook als tijdelijke opvang voor ouderen die door de Corona-omstandigheden niet thuis konden blijven wonen. Daar is door 19 mensen gebruik van gemaakt. Inmiddels is de laatste tijdelijke bewoner vertrokken.

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van Topaz het wijkcomité geïnformeerd over de meest actuele plannen van Topaz met de locatie Groenhoven.

Samengevat luiden deze als volgt:
De medewerkers die er nu wonen (Bed en Baan), blijven daar wonen.
Daarnaast wordt het komend jaar een deel van Groenhoven gebruikt als regionale Covid-opvang voor de zorgaanbieders in de Regio.

Daarna (naar verwachting vanaf de zomer van 2021) zal Groenhoven anderhalf jaar gebruikt gaan worden voor de tijdelijke huisvesting van een instelling in Voorschoten, in verband met bouw/verbouw van die locatie.

Vanaf dit najar zal Topaz samen met alle stakeholders, waaronder het wijkcomité en buurtbewoners, na gaan denken over de vraag op welke manier de locatie Groenhoven op lange termijn gebruikt kan worden door Topaz en welke plannen daarvoor gemaakt moeten worden.

Over de inrichting van de Covid-unit heeft Topaz het wijkcomité en buurtbewoners rondom Groenhoven ook een brief gestuurd waarin e.e.a wordt uitgelegd.

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws