De gemeente aan de slag in Vreewijk

Op de wijkbijeenkomst in maart was ook de gemeente Leiden aanwezig: de wijkregisseur, de wijkbeheerder en de wijk-boa. U heeft die avond aan hen een aantal aandachtspunten meegegeven. Het ging daarbij o.a. over de afwatering van de Jan van Goyenkade, containers van aannemers, het trottoir van de Witte Singel en de bomen op de Rijn en Schiekade. Inmiddels is de gemeente met deze punten aan de slag en er is in sommige gevallen ook al contact opgenomen met de betreffende wijkbewoner.

Daarnaast heeft het wijkcomité een brief gestuurd aan het college met een oproep om te starten met een integrale aanpak van groot onderhouds- en beheerzaken. We blijven bij de gemeente aandringen om aandacht voor de leefbaarheid in onze wijk.

Wilt u iets melden over bijvoorbeeld niet-werkende straatverlichting, een kapotte wijkcontainer of zwerfafval op straat? Ga naar www.leiden.nl/melding of bel 14071.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws

Officiële opening De Ruigte

inauguracion1De Ruigte is het groengebied tussen de huizen van de Rijn en Schiekade en het spoor, zuidelijk van de nieuwe Tevreewijk. In samenwerking met de gemeente heeft een actieve groep bewoners er een prachtige plek van gemaakt.

Op woensdag 11 juli, in de middag, wordt De Ruigte officieel geopend. Een programma volgt later, maar noteer vast de datum!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Plannen Humanities Campus eind dit jaar klaar

De gemeente en de Universiteit Leiden hebben meer tijd nodig voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de Humanities Campus. Naar verwachting zijn deze plannen in december van dit jaar klaar.

Het was de bedoeling om het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan nog voor de zomer af te hebben, zodat de gemeenteraad erover kon beslissen. Wethouder Paul Dirkse heeft de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Vanuit Vreewijk neemt een aantal bewoners deel aan de klankbordgroep waarin de plannen worden besproken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Zomerborrel

Op zondag 24 juni van 15.00-17.00 uur is er de zomerborrel van de Vreewijk in de tuin van Vreewijkstraat 4 (locatie GEMIVA-SVG).

Zien we u daar? Hier vind u de uitnodiging.

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws

Burgerhulpverleners gezocht

Om de stad zo veilig mogelijk te maken zoekt de gemeente burgerhulpverleners die kunnen en willen reanimeren. Met deze burgerhulpverleners wil de gemeente samen met Stan werken aan een uitgebreid reanimatienetwerk in Leiden. Iedereen die woont en/of werkt in gemeente Leiden kan zich opgeven als vrijwilliger. Logo_SAN_the_CPR_network_RGB

Wilt u weten hoe de gemeente zo’n netwerk van burgerhulpverleners gaat opzetten?

Op woensdag 13 juni om 19.30 uur organiseert de gemeente Leiden een informatiebijeenkomst in de Burgerzaal op het stadhuis van Leiden. U krijgt dan meer informatie over het belang van een reanimatienetwerk en hoe de stappen na aanmelding eruit zien.

Meer informatie, ook over aanmelden, leest u in deze brief.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

De nieuwe Vreewijker is uit!

U treft hem in uw brievenbus, maar u vindt hem ook hier digitaal.

veel leezplezier

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Rioolwerkzaamheden Vreewijk

De gemeente renoveert het rioolstelsel in een deel van Vreewijk. De actuele stand van zaken leest u in de bewonersbrief of op de website van de aannemer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws