Terugblik wijkavond 11 maart

Zo’n 50 Vreewijkers waren op maandag 11 maart bij elkaar in de Leidse Lente voor de jaarlijkse wijkavond.

Een gemoderniseerd huishoudelijk reglement werd vastgesteld, we namen afscheid van Groenhoven, de wijkschouw was aan de orde en er was alle ruimte om informeel met elkaar door te praten. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Plannen Humanities Campus gepresenteerd

Op 13 maart, tijdens de vierde (en laatste) bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus, zijn het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan gepresenteerd voor de te ontwikkelen Humanities Campus.

Reactieperiode

Vanaf 5 april zijn het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan zes weken lang in te zien, online, op het stadhuis van Leiden en in het Stadsbouwhuis.

Daarna worden de reacties verwerkt door de gemeente en universiteit en vastgelegd in een rapport. Afhankelijk van de reacties kan het college van burgemeester en wethouders het voorgenomen besluit aanpassen. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plannen. Hier treft u de planning van het besluitvormingsproces aan.

Bij een positief besluit kan de universiteit verder met de uitwerking van de verschillende deelprojecten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Koningsdag 2019: feest in het park?

Traditiegetrouw verandert Oud Hortuszicht op 27 april in een feestelijk oranjepark voor de kinderen van Vreewijk. Maar daarvoor zijn nog wel wat extra handen welkom!

Dus: wilt u helpen om op de ochtend van Koningsdag (van 9 tot 11 uur) de kinderen van Vreewijk een mooie ochtend te bezorgen, stuur ons dan een berichtje via devreewijker@live.nl.

oranje vlaggetjes

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws