Herinrichting de Ruigte

De herinrichting van de Ruigte – het groengebied tussen de huizen van de Rijn en Schiekade en het spoor, zuidelijk van de nieuwe Tevreewijk – is zo goed als klaar. Vanaf het begin zijn bewoners actief betrokken geweest bij de plannen voor dit gebied. Daarbij speelden drie wensen:

 • Een ongerept deel, zodat bijzondere vogels blijven komen (o.a. ijsvogel).
 • Een lekker groen gebiedje voor bewoners.
 • Bewoners betrokken houden bij het hele gebied en het beheer en onderhoud ervan.

slide0001_image002

De inrichting is echt een resultaat geworden van een betrokken samenwerking van de gemeente en de bewonersgroep. Nu willen we de ideeën achter de inrichting, en het plan voor gezamenlijk beheer door gemeente en bewoners graag aan de buurt presenteren. Daarom is er op dinsdag 20 maart om 19.30 uur een bijeenkomst in Zorgcentrum Groenhoven, Witte Rozenstraat 21. Wilt u bij het binnenkomen en bij het weggaan in groepjes verzamelen? De deur moet worden geopend door de avonddienst van Groenhoven en die willen we zo weinig mogelijk belasten. Hier vindt u het programma.

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Vreewijk bedankt Marlon, André en Sandra

Afscheid MarlonOp maandagavond 5 maart bedankte het wijkcomité Vreewijk Marlon Domingus, André Betting en Sandra Bechtholt. Vele jaren hebben zij zich als bestuursleden van het Vreewijkcomité ingezet voor de wijk. Wethouder Marleen Damen kwam hen, en met name voorzitter Marlon, daar vanuit de gemeente hartelijk voor bedanken. Huib Ribbens, de nieuwe voorzitter, bedankte Marlon, André en Sandra namens de wijk. Lees hier de speech van Marlon.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Even voorstellen…

Op 5 maart is tijdens de wijkavond een nieuw bestuur van het wijkcomité officieel van start gegaan. Graag stellen wij ons voor.

Huib Ribbens (voorzitter)

Ik woon nog maar 2,5 jaar in de wijk aan de Rijn en Schiekade. Daar woon ik met mijn vrouw Esther en drie kinderen van middelbare school leeftijd. Ik heb het geluk dat ik mijn boot voor het huis heb liggen. Daar kun je me vaak op zien. Ik ben organisatieadviseur en heb mijn eigen advieskantoor in Naarden. Het wijkcomité geeft me de mogelijkheid om dichter bij huis mensen te ontmoeten en me in te zetten voor onze eigen buurt.

Arjan Trommel (penningmeester)

Ik woon al ruim 20 jaar in de Witte Rozenstraat aan de rand van het park Oud Hortuszicht. Ik ben getrouwd met Annick. Naast het penningmeesterschap van het wijkcomité ben ik voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Lucas van Leyden waar onze twee kinderen naar school gaan. Ik werk als docent bestuurskunde bij de Hogeschool van Amsterdam.

Judith Vastenburg (secretaris)

Ik woon al weer bijna 17 jaar in de Witte Rozenstraat. Mijn werkzaamheden voor de gemeente Den Haag maken dat ik vaak meer weet van Den Haag dan van mijn eigen stad. Door actief te worden in het wijkcomité wil ik dat veranderen! Ik bezoek graag musea, concerten en toneelvoorstellingen en hou van lange wandelingen.

Corinne den Ouden (lid)

Ik woon sinds 2004, samen met Hans en hond Elvis, met heel veel plezier en geluk op de Gerrit Doustraat. In het dagelijks leven werk ik bij de woningcorporatie Portaal. Ik ben een aantal jaar actief geweest in Stadslab Leiden en ik geloof in het motto: als je wat wilt in je stad of wijk, dan is er zoveel ruimte om het zelf te doen… Pak je eigen verantwoordelijkheid en wees af en toe eens lekker een beetje burgerlijk ongehoorzaam! Naast mijn werk ben ik ook nog actief als vrijwilliger op de GemivaSVG-locatie op de Vreewijkstraat.

Annette de Ruiter (lid)

Ik woon met Rik alweer 8 jaar met heel veel plezier aan de Rijn en Schiekade. Als lid van het wijkcomité wil ik graag meehelpen om contacten in de wijk te leggen en te zorgen dat we met elkaar leuke dingen doen. Ik werk als adviseur in de zorg & bij gemeenten en in mijn vrije tijd ben ik graag buiten.

Martin Slootweg (lid)

Ik woon sinds 2006 met mijn partner en 3 kinderen in de gezellige Witte Rozenstraat. In het dagelijks leven ben ik als Register Accountant werkzaam bij één van de grootste banken van Nederland. Ik handel in de overtuiging dat door mensen te verbinden en te helpen succesvol te zijn, het beste resultaat wordt bereikt.

Hebt u opmerkingen of suggesties voor het bestuur? Mail ons via devreewijker@live.nl.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

5 Maart: wijkavond in Leidse Lente

Staat de wijkavond al in uw agenda?

We ontvangen u graag op maandag 5 maart in de Leidse Lente. Inloop vanaf 19.30 uur.

Tot dan!

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws

Rioleringswerkzaamheden

Vanaf 5 maart 2018 gaat de gemeente in Vreewijk het rioolstelsel renoveren.

De gemeente laat ons het volgende weten:

Het rioolstelsel is aan onderhoud toe en wordt door middel van “relinen” weer naar een goede staat teruggebracht. Relinen is het aanbrengen van een kunststof voering (zgn. kous) in de rioolbuizen.

Dit gebeurt vanuit de inspectieputten in de straat, zodat de verharding in de straat niet opgebroken hoeft te worden. Hierdoor blijft de overlast zo beperkt mogelijk. Doordat deze inspectieputten meestal midden in de straat liggen kan de doorgang worden belemmerd. Ook kan er voor korte periode (meestal 1 dag) een lokaal parkeerverbod gelden. Dit wordt aangegeven met de gebruikelijk gele borden op straat.

De rioolwerkzaamheden zullen in de volgende straten plaats vinden:

 • Witte Rozenstraatwerkzaamheden
 • Gerrit Doustraat
 • Hugo de Grootstraat
 • Bilderdijkstraat
 • Vreewijkstraat en
 • Jan van Goyenkade

 Planning

5 Maart t/m 28 mei 2018.

Nadat de aannemer bekend is volgt er nog een bewonersbrief waarin een gedetailleerde planning komt te staan met duidelijkheid in welke straat als eerste gestart gaat worden.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op http://www.leiden.nl/contact.

De aannemer stelt ook een e-mailaccount beschikbaar ten behoeve van correspondentie met de bewoners. En een twitteraccount zodat bewoners op de hoogte blijven van de werkzaamheden en afsluitingen.

Vanuit de gemeente zal er tijdens de werkzaamheden ook een Toezichthouder aanwezig zijn. (naam en telefoonnummer zullen in maart bekend zijn)

Inmiddels is er ook een bewonersbrief.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Stand van zaken nieuwbouw Groenhoven

Ruim tien jaar geleden maakte Groenhoven (inmiddels onderdeel van Topaz) bekend voornemens te zijn om in de Witte Rozenstraat een nieuw verzorgingshuis te bouwen. N.a.v. dat bericht heeft een aantal bewoners van Vreewijk de werkgroep “Nieuwbouw Groenhoven” geformeerd met als doel om in overleg met Groenhoven tot een plan te komen dat past in de wijk. Tijdens die eerste ronde is met het bestuur van Groenhoven overeengekomen dat nieuwbouw zou moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • De nieuwbouw moet passen binnen de wijk. Dat wil zeggen dat het zowel qua vormgeving als maatvoering niet uit de toon mag vallen.
 • De wijk heeft nu een kleinschalige sfeer waar nog een menselijke maat geldt. Dat moet worden behouden.
 • De wijk mag niet meer last hebben van (slag) schaduw dan thans het geval is. Dus geen hogere bebouwingen ook geen bebouwing dicht bij de omliggende woningen.
 • De belasting van de wijk met verkeer mag niet toenemen. Dat betekent dat het aantal bewoners niet mag toenemen, waarbij geldt dat marktwoningen vermoedelijk tot een zwaardere belasting leiden dan zorgwoningen.
 • Geluidsoverlast door een parkeergarage moet worden voorkomen.

 

Uiteindelijk besloot Groenhoven destijds om van nieuwbouw af te zien. De afgelopen tien jaar is het idee om te gaan bouwen nog een paar keer aan de orde geweest, maar ook weer van tafel gegaan.

Afgelopen jaar werd de werkgroep geattendeerd op het bericht dat Groenhoven gaat verhuizen. Vervolgens heeft de werkgroep daar het afgelopen jaar meerdere keren over gesproken met het management van Groenhoven en het bestuur van Topaz. De situatie is volgens onze informatie nu als volgt:

 • De huidige bewoners van Groenhoven zullen eind 2018 verhuizen.
 • Topaz heeft het pand niet meer nodig. Het pand komt derhalve eind 2018 leeg te staan.
 • Het bestuur van Topaz weet nog niet wat het met deze locatie wil. Er zijn verschillende opties denkbaar uiteenlopend van direct verkopen tot het ontwikkelen van een complex van wonen en (zorg-)voorzieningen waarbij Topaz wellicht uiteindelijk nog een kleine rol blijft vervullen.

Uiteraard roept dit veel vragen op. Binnen de werkgroep is al een eerste inventarisatie gemaakt van wat we wenselijk vinden en wat zeker niet. Zo was een eerste conclusie dat wat er ook gebouwd wordt, dit in elk geval zou moeten passen binnen de contouren van het huidige Groenhoven en binnen het beeld van Vreewijk, conform de uitgangspunten van tien jaar geleden. Voor de korte termijn is geconcludeerd dat het de voorkeur heeft om Groenhoven meteen af te breken en de grond tijdelijk in te zaaien. Als gekozen wordt voor tijdelijke bewoning is naar verwachting de steun binnen de wijk groter als er dan tevens zicht is op een definitief plan en een datum waarop dit plan gerealiseerd gaat worden, om te voorkomen dat tijdelijke bewoning/opvang een permanent karakter krijgt.

Het bestuur van Topaz is zich er van bewust dat Vreewijk het zeer belangrijk vindt om actief betrokken te zijn bij de plannen en keuzes die gemaakt gaan worden en heeft daarom toegezegd de werkgroep te zullen betrekken bij de verdere planvorming. De verwachting is dat dit voorjaar een proces van gezamenlijke ideevorming zal starten. Via de Vreewijker zal de werkgroep de wijk op de hoogte houden. Zodra er meer concrete planen zijn zal de werkgroep de wijk informeren en, voor zover mogelijk, consulteren. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar: nieuwbouwgroenhoven@gmail.com

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws

Humanities Campus

Wat is de Humanites Campus?

Humanities Campus is de projectnaam voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex van de Universiteit Leiden.

Wat gebeurt er momenteel?

In juli 2017 heeft de Raad een besluit genomen en de Universiteit gevraagd een plan te maken voor het gebied Witte Singel-Doelencomplex. De gemeente heeft een klankbordgroep ingericht met belanghebbenden om hen te raadplegen over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Ook Wijkcomité Vreewijk is in de klankbordgroep vertegenwoordigd.

De Raad heeft hiermee ook besloten dat de 58 woningen van het Doelencomplex verdwijnen. Voor de bewoners moet een goede oplossing komen maar dat traject is geen bespreekpunt in de klankbordgroep. Daar volgt na de planvorming ander overleg over.

Hoe zien de plannen eruit?

De universiteit heeft een vernieuwde huisvesting voor ogen, die ontmoeting stimuleert en waar studenten en medewerkers graag verblijven, aldus de plannen. In het Campus Model zorgt een centraal plein voor samenhang tussen de losse gebouwen. De gebouwen worden een voor een aangepakt, variërend van verbouw tot renovatie en sloop/nieuwbouw. Meer over de plannen leest u hier. Een verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vindt u hier.

Afbeeldingsresultaat voor humanities campus

En verder?

De klankbordgroep komt nog drie maal bijeen. Voor de zomer besluit het college over de plannen. Via deze website wordt u uiteraard geïnformeerd.

Wie vanuit Vreewijk wil meedenken in dit proces is van harte uitgenodigd en kan zich melden bij Judith Vastenburg.

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws