Groot onderhoud Jan van Goyenkade

Zoals ook besproken tijdens de wijkschouw, heeft de gemeente een ontwerp opgesteld voor groot onderhoud aan de Jan van Goyenkade. De werkzaamheden starten naar verwachting na de zomervakantie van 2019. Lees hier de bewonersbrief

Om het ontwerp te presenteren houdt de gemeente een inloopavond. Tijdens de inloopavond kunt u al uw vragen stellen. U bent welkom op:

Maandag 18 februari 2019 in Galerie Café Leidse Lente

Inloop is van 18.30 tot 20.00 uur, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

In Vreewijk werkt de gemeente aan de verbetering van de riolering en bestrating. Zo zijn er in 2018 werkzaamheden verricht aan de riolering en is de Witte Singel opnieuw ingericht. In 2019 vindt groot onderhoud plaats aan de Jan van Goyenkade. De kade wordt ingericht volgens richtlijnen die gelden voor een 30-kilometergebied. Dit betekent dat het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. Ook wordt rekening gehouden met een betere afwatering van de rijbaan om wateroverlast te voorkomen.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Uitnodiging jaarvergadering

Heel graag nodigen we jullie uit voor de jaarvergadering op maandag 11 maart a.s. De bijeenkomst is ook dit jaar weer in de Leidse Lente (Haagweg 4). We hopen dat u erbij kunt zijn en ons vertelt wat u belangrijk vindt voor de wijk.

Vanaf 20.00 uur ontvangen we u daarom graag met thee en koffie. In ieder geval bespreken we deze avond de volgende onderwerpen:

  • Een terugblik op het afgelopen jaar
  • Een terugkoppeling op de wijkschouw van januari
  • Afscheid van Groenhoven
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststellen van een nieuw huishoudelijk reglement

Ook dit jaar praten we graag in groepen met u door over bepaalde specifieke onderwerpen, zoals evenementen in de wijk, groen in de wijk en duurzaamheid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Nieuwe Vreewijker is uit

Eén dezer dagen valt hij bij u op de mat: de nieuwe editie van de Vreewijker. Per ongeluk niet bezorgd? Lees hem dan digitaal.

In deze Vreewijker treft u ook de uitnodiging voor de jaarvergadering. Heel graag nodigen we jullie voor de jaarvergadering op maandag 11 maart aanstaande. De bijeenkomst is ook dit jaar weer in de Leids Lente (Haagweg 4). We hopen dat u daarbij kunt zijn en ons vertelt wat u belangrijk vindt voor de wijk. Vanaf 20.00 uur ontvangen we u daarom graag met thee en koffie. In ieder geval bespreken we deze avond de volgende onderwerpen:

  • Een terugblik op het afgelopen jaar
  • Een terugkoppeling op de wijkschouw in januari
  • Afscheid van Groenhoven
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststellen van een nieuw Huishoudelijk Reglement

Ook dit jaar praten we graag in groepen met u door over bepaalde specifieke onderwerpen, zoals evenementen in de wijk, groen in de wijk en duurzaamheid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws