Maandelijks archief: mei 2014

Vanavond: Vreewijkborrel!

Heeft u ‘m in de agenda staan? Elke laatste maandagavond van de maand: de Vreewijk ‘Buurtborrel Bij Babbels’.

Vanavond vanaf 21:00 uur bent u weer in de gelegenheid om, met een glas in de hand, in gesprek te raken en te blijven met buurtgenoten.

Waar? Babbels, inloop vanaf 20:45 uur. Aanschuiven is gratis, drankjes die u nuttigt zijn voor eigen rekening.

Met vanavond: updates over:

– De nieuwbouw Groenhoven
– De herbestrating
– Uitkomst bewonersenquête van de Universiteit Leiden
– De Kleine kunst(route)
– Wijkbijeenkomst ‘Aandacht voor iedereen’ op 12 juni 2014 bij Groenhoven door de WMO-adviesraad Leiden ism de gemeente Leiden en Groenhoven
– Zonnepanelen in Vreewijk

En benieuwd naar wat verder ter borreltafel komt.

Tot vanavond!

Namens het Vreewijkcomitée
Marlon Domingus

Babbels

bron: http://www.flickr.com/photos/14817406@N04/3016390928/

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Uitnodiging: ‘Aandacht voor iedereen’ in Zorgcentrum Groenhoven op 12 juni 19.30-21.30 uur

Geachte medebewoners van de wijk Vreewijk,

Er verandert veel op het gebied van Welzijn en Zorg. Gemeentes krijgen er met ingang van 2015 veel taken bij de zogenaamde ‘decentralisatie van de zorg’.
Er wordt veel verwacht van burgers zelf. De term ‘Eigen Kracht’, wordt veel genoemd.
Zorg zal op buurt- en wijkniveau geregeld worden. Ook van buurtbewoners wordt iets gevraagd. Een Zorgzame samenleving is iets wat ons allen aangaat.
Bent u actief als vrijwilliger, zet u zich in voor uw buren of andere wijkbewoners?
Moet u zelf wel eens een beroep doen op mensen uit uw buurt?
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de jeugdzorg, de WMO en de participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Dan zijn de gemeente en de WMO-adviesraad heel benieuwd naar uw inzet, ervaringen en ideeën?

Het is belangrijk dat de plannen van de WMO-adviesraad goed aan sluiten bij de behoefte en de mogelijkheden van mensen. Daarom heeft de WMO-adviesraad in samenwerking met de gemeente Leiden en het landelijke programma ‘Aandacht voor iedereen’ een aantal wijkbeenkomsten georganiseerd.

Voor Vreewijk is er op 12 juni 19.30-21.30 een wijkbijeenkomst in Zorgcentrum Groenhoven.

Komt allen,

Namens de WMO-adviesraad,

Hilde Jansen

20140522-221406-80046308.jpg

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uitnodiging

Uitkomst van de bewonersenquête ‘wonen rondom het Witte Singel-Doelencomplex’ is bekend

De Universiteit Leiden wil graag weten hoe u als buurtbewoner het wonen rondom het Witte Singel-Doelencomplex ervaart. Om die reden is in april 2014 een een verkenningsonderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het WSD-complex door de Universiteit Leiden gedaan. Een willekeurig geselecteerde groep omwonenden in de wijken Vreewijk en Pieters- en Academiewijk werd benaderd voor deelname aan de online enquête.

De uitkomst van de bewonersenquête is per vandaag te lezen op: www.toekomstwsd.leidenuniv.nl

Het Witte Singel-Doelencomplex en de Universiteitsbibliotheek in Vreewijk en Pieterswijk

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws, uitnodiging

Uitnodiging: Kleine kunst(route) Vreewijk: zondag 22 juni 2014 14:00-17:00 uur [RSVP]

Beste buurtbewoners,

aanmelden voor de kleine kunst(route) in Vreewijk: Kinderkunst: Kijk, Vreewijk! kan deze week nog!

Kunstenaars uit de wijk geven workshops voor kinderen. Zo zal Maurice Braspenning een workshop tekenen geven in Groenhoven.Er wordt getekend met wit potlood op zwart papier. En er wordt een filmpje van gemaakt! Zie bijvoorbeeld: https://vimeo.com/94932153

Natuurlijk worden alle resultaten van de kleine kunst(route) tentoon gesteld en uitgevoerd. En behalve de workshops: ben je nog geen 12 jaar, wil je je eigen prachtigste kunstwerken door buurtbewoners laten bewonderen, laat het weten! Van de aanmeldingen maken we een kunstroute door Vreewijk.

Dus: stuur even een mail als je een workshop wil volgen en/of je eigen kunst wilt laten zien. Je kunt je aanmelden via kleinekunstvreewijk@hotmail.com, graag per ommegaande (aub ook leeftijd deelnemer(s) opgeven).
Volwassenen mogen ook een handje helpen. Dus: wil je bijvoorbeeld ook een workshop organiseren of begeleiden, stuur dan even een mail naar hetzelfde adres.

Hartelijke groet,
namens de organisatie,
Machteld Boot

MBraspenning

Maurice Braspenning

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uitnodiging

Update nieuwbouw woonzorgcentrum Topaz Groenhoven

Op 4 april jl vond er weer afstemming plaats tussen Ineke Velthuyzen, Gebiedsmanager Leiden Centrum/Zuid (Groenhoven), Ronald Steenmeijer, manager Facilitaire Services & Vastgoed van Topaz de initiatiefgroep Groenhoven vanuit Vreewijk: Paul van Amersfoort, Machteld Boot, Sander Wijnen, Marlon Domingus (verslag), Cees Guijt, Swen Pollen. (Marloes Abrahamse en Arjan Trommel waren verhinderd.)

Strategisch huisvestingsplan Topaz
In de vorige update van de initiatiegroep (zie ook hier) is aangegeven dat voor Topaz de nieuwbouw van Groenhoven in de context staat van nieuwbouwplannen van een drietal zorglocaties van Topaz.

Het strategische huisvestingsplan van Topaz bestaat onder andere uit nieuwbouw op 3 locaties in Leiden: het revalidatie- en zorghotel Topaz Revitel nabij Leiden CS, woonzorgcentrum Topaz Groenhoven vlakbij Leiden centrum en nieuwbouw in Leiden Centrum-Zuid op de voetbalvelden tegenover het huidige verpleeg- en behandelcentrum Topaz Zuydtwijck. Een grote renovatie is gepland voor Topaz Overduin in Katwijk, gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie en Huntington Disease. Voor de overige Topaz-locaties in Leiden en Noordwijkerhout zijn diverse aanpassingen gepland voor verbetering van het wooncomfort en de inrichting van de wijkfunctie.

Bron: http://www.topaz.nl/nieuws/2014/januari/financiering-rond-voor-topaz/

Ronald geeft aan dat conform dit strategisch vastgoedplan revalidatie- en zorghotel Topaz Revitel is geopend op 31 januari 2014.
Revitel (76 kamers) bevindt zich in het gebouw LEVEL, direct naast Leiden Centraal Station.

20140519-123455-45295630.jpg

Een ander aspect uit het strategisch vastgoedplan betrof de nieuwbouw in Leiden Centrum-Zuid op de voetbalvelden tegenover het huidige verpleeg- en behandelcentrum Topaz Zuydtwijck. Het betreft hier nieuwbouw op de zogenaamde ‘Noordelijke sportvelden’.

De Noordelijke sportvelden bevinden zich tussen de Toussaintkade, Boshuizerkade, Churchilllaan en Boshuizerpad in. Deze locatie huisvestte een aantal voetbalverenigingen, maar met het vertrek van deze voetbalverenigingen naar de Zuidelijke sportvelden, is de locatie vrijgekomen voor woningbouw.
In het bestemmingsplan Haagwegkwartier West, dat in 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad, waren woningbouwplannen opgenomen. Als gevolg van de sterk veranderende marktsituatie zijn deze plannen onder druk komen te staan en hebben de geïnteresseerde woningbouwcorporaties zich teruggetrokken.

Bron: http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/haagwegkwartier/

Ronald geeft aan dat in het strategisch vastgoedplan nieuwbouw op de Noordelijke voetbalvelden voorwaardelijk is voor de nieuwbouw van Groenhoven. Omdat de uitvoering van de voorgenomen woningbouwplannen nu onder druk staat is er voor Topaz een praktisch probleem ontstaan voor de nieuwbouw Groenhoven.
Aan het strategisch vastgoedplan is een financiële planning gekoppeld (zie ook verder hieronder). Omdat het momenteel onzeker is wanneer nieuwbouw door Topaz kan plaatsvinden op de Noordelijke voetbalvelden – de gemeente Leiden is namelijk nog met vastgoedontwikkelaars in gesprek om tot haalbare nieuwe plannen te komen – is besloten de afhankelijkheid van deze nieuwbouw voor de nieuwbouw van Groenhoven weg te nemen en de planvorming voor de nieuwbouw Groenhoven op te gaan starten. Hierdoor kan namelijk alsnog de (financiële) planning gerealiseerd worden.

Over de planning van de nieuwbouw Groenhoven vindt verdere afstemming plaats tussen Topaz / Groenhoven en de initiatiefgroep. Ineke geeft hierbij aan nadrukkelijk in samenspraak met Vreewijk invulling te willen geven aan de functie van en de activiteiten in het nieuwe Groenhoven. Dit sluit aan bij de bredere wens van Topaz om wooncentra een herkenbare wijkfunctie te geven.

De initiatiefgroep hanteert de volgende uitgangspunten:

1. ​De nieuwbouw van Groenhoven moet passen binnen de wijk. Dat wil zeggen dat het zowel qua vormgeving als maatvoering niet uit de toon mag vallen.
De wijk heeft nu een kleinschalige sfeer waar nog een menselijke maat geldt. Dat moet worden behouden.
2. ​De wijk mag niet meer last hebben van (slag) schaduw dan thans het geval is. Dus geen hogere bebouwing en ook geen bebouwing dicht bij de omliggende woningen.
3.​ De belasting van de wijk met verkeer mag niet toenemen. Dat betekent dat het aantal bewoners niet mag toenemen, waarbij geldt dat marktwoningen vermoedelijk tot een zwaardere belasting leiden dan zorgwoningen.
4. ​Geluidsoverlast door een parkeergarage moet worden voorkomen.

Financiering voor Topaz’ huisvestingsplan, met een looptijd t/m 2018.
Zorgorganisatie Topaz heeft een meerjarige kredietovereenkomst getekend met BNG Bank. Het gaat om een vijfjarige afspraak voor de realisatie van nieuwbouw en renovatie van de panden van Topaz, conform haar strategisch vastgoedplan.

Topaz’ huisvestingsplan – met een looptijd tot en met 2018 – omvat een totale investering van € 34 miljoen. Met dit bedrag realiseert Topaz zowel nieuwbouw als grote en kleine renovaties voor in totaal 9 locaties in de regio Zuid-Holland Noord. Met de aanpassingen speelt Topaz in op de actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg, waarbij de overheid stimuleert dat ouderen langer thuis blijven wonen. Verblijf in een woonzorg- of verpleeg- en behandelcentrum wordt straks alleen nog vergoed voor mensen met een intensieve zorgvraag. Voor de panden betekent dit dat het woongedeelte geschikt moet zijn voor mensen met een intensieve(re) zorgvraag. Tegelijkertijd krijgen de locaties meer een wijkfunctie. Topaz wil haar expertise en gebouwen beschikbaar stellen voor ondersteuning van mensen die nog thuis wonen. Dit houdt in expertisecentra voor behandeling en ontmoetingscentra voor begeleiding en activiteiten.

Topaz investeert € 10 miljoen uit eigen middelen. Met BNG Bank is een meerjarige afspraak gemaakt voor het financieren van de resterende € 24 miljoen.
Bron: http://www.topaz.nl/nieuws/2014/januari/financiering-rond-voor-topaz/
7 januari 2014, Topaz

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Groenhoven bestaat 55 jaar

Op 22 mei is er om 15.00 uur een muzikaal jubileumoptreden in de tuin van Groenhoven, gesponsord door café L’Esperance, dat dit jaar 200 jaar bestaat.

Kom dus bij Groenhoven stemmen voor het Europees Parlement en kom proosten!

topaz-groenhoven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder uitnodiging

Gerrit Dou in de Lakenhal

Vorig jaar april was het de 400ste geboortedag van Gerrit Dou. In de Gerrit Doustraat hebben we dat  gevierd door met een groot aantal bewoners elk een paneeltje te schilderen / in te kleuren, om het vervolgens samen te voegen tot één groot zelfportret van deze Leidse fijnschilder.  Zie het verslag in de Vreewijker van 7 april 2013.

Buren-schilderij Gerrit Dou

Buren-schilderij Gerrit Dou

Dit jaar is er in de Lakenhal een tentoonstelling aan deze schilder gewijd en op 13 april werden de bewoners van de Gerrit Doustraat uitgenodigd voor een rondleiding.  Leuke gelegenheid om je buren te zien en te spreken. De rondleiding bleek te bestaan uit een college met dia’s over Gerrit Dou. Hij was leerling van Rembrandt, er zijn veel overeenkomsten met Rembrandt, zoals de lichtinval. Maar Rembrandt legt meer emotie in de schilderijen, terwijl Dou veel meer op details werkt. Dou was in zijn tijd zeer beroemd en mensen betaalden een vermogen voor zijn werken, vanwege die precizie. Hij was de grondlegger van de Leidse fijnschilders, men zegt dat hij penselen gebruikte met maar twee haren erop. Als je van plan bent om naar de lakenhal te gaan, neem dan vooral ook een loep mee om deze kleine schilderijen goed te kunnen bekijken!

Na het bekijken van de tentoonstelling viel de groep uiteen, jammer dat we niet gezamenlijk afgesloten hebben met een drankje, dan was het wat meer een groepsgebeuren geweest.  Ondanks dat was de middag zeer de moeite waard, zowel inhoudelijk als om de straatgenoten weer te zien. Silvia Zwaaneveldt, bedankt voor het organiseren van dit buren-uitje!

Tot eind augustus blijft de collectie in de Lakenhal en ik kan iedereen aanraden om erheen te gaan, gewapend met een goed vergrootglas.

Hilde van der Linden

Museum-de-Lakenhal-Gerrit-Dou

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws