Maandelijks archief: november 2015

Ter info: brief Tuinstad Staalwijk mbt Retailvisie

Het bestuur van wijkcomité Tuinstad-Staalwijk heeft om 18 november 2015 een brief gestuurd naar het College van B&W, met daarin haar zienswijze op de concept-retailvisie 2025 van de gemeente Leiden.

Tuinstad-Staalwijk heeft in deze visie geen wijk- of buurtwinkelcentrum meer en op termijn geen enkele winkel meer.

De brief treft u hier aan (als PDF bestand, het betreft de scan van de verstuurde brief).

De tekst van de brief is hier beschikbaar in Word en hier in PDF. We bieden u deze tekst aan voor het geval u zelf een vergelijkbare brief wilt sturen naar uw vertegenwoordiger binnen de gemeenteraad of anderszins.brief wijkcomité Tuinstad Staalwijk Retailvisiebrief wijkcomité Tuinstad Staalwijk Retailvisie

Hieronder de conclusie uit de brief:

Conclusie
Voor de inwoners van Tuinstad Staalwijk betekent bovenstaande dat de boodschappenwinkels en ondersteunende detailhandel met dienstverlening door detaillisten verdwijnen. Niet meer een behanger kunnen vragen bij Frank Scheffer bij aangekocht behang als je zelf niet meer kunt behangen, je huisdier moeten wegdoen omdat kwalitatief goed honden- of kattenvoer niet in het standaard assortiment van de supermarkt zit en alleen via online winkelen en additieve bezorgkosten geleverd kan worden, niet meer even bij de kapper je haren laten wassen als je door een staaroperatie dit tijdelijk zelf niet kan doen, geen vers visje van de visman of wasgoed naar de wasserette brengen.
Juist op dit vlak kunnen winkeliers en detaillisten in Tuinstad Staalwijk veel bieden en betekenen, omdat zij bovenop en in hun verzorgingsgebied zitten. En daarmee kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het ontlasten van mantelzorgers, ondersteuning van het Sociaal Wijk Team efficiënter maken en de sociale cohesie in de wijk in stand houden.

Het wijkcomité Tuinstad Staalwijk beziet de ontwikkeling van deze sturing van consumentengedrag aan de hand van opheffing van lokale winkelgebieden dan ook met de nodige scepsis. Als wijkcomité willen wij de gemeente vragen om meer aandacht voor de sociale aspecten die zullen voortvloeien uit de opheffing van de Herenstraat als winkelgebied en zich rekenschap geeft van gevolgen voor de kwetsbare inwoners van Tuinstad Staalwijk en het sociale leefklimaat van de wijk als geheel. Een definitieve versie moet in onze opinie de Herenstraat samen met de Doezastraat definiëren als kansrijk gebied waar “local heroes” met hun extra diensten in belangrijke mate bijdragen aan een leefbare Tuinstad Staalwijk voor jong, oud, valide en minder valide inwoners.

Zie ook: https://vreewijk.wordpress.com/2015/10/21/mogen-de-herenstraat-en-de-douzastraat-winkelgebied-blijven/

en: https://vreewijk.wordpress.com/2015/11/01/follow-up-herenstraat-en-doezastraat-als-winkelgebied/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Werkgroep Revitalisering Vreewijk

Afgelopen vrijdag kwam de werkgroep Revitalisering Vreewijk voor het eerst bijeen. De volgende wijkbewoners (in alfabetische volgorde) zullen de belangen voor Vreewijk in het oog houden bij de revitalisering van een deel van onze wijk:

Elles van Blanken
Marlon Domingus
Nicoline Jansen
Leen Oudshoorn
Roely Postma
Maarten Pronk
Arjan Trommel
Marc van der Veen
Frank Zorge

We zien als onze belangrijkste taken:

 • meedenken tijdens de ontwerpfase over de verschillende aspecten:

  – bomen en groen in de wijk
  – herbestrating en afwatering
  – drempels en andere snelheidsbeperkende maatregelen
  – parkeerplekken
  – fietsstalplaatsen

  met de projectleider vanuit de gemeente Raijmond Staneke (Projectcoördinator Projectbureau, Team Stadsingenieurs) en Remco Clemens (Stedelijk Beheer).

 • afstemming met de wijk gedurende de voorbereidingsfase en de periode van de werkzaamheden:

  – verzamelen informatie en relevante expertise
  – informatiesessie voor Vreewijk waarin de plannen en de planning worden toegelicht (wat wanneer waar hoe)
  – communicatie gedurende de werkzaamheden (mijlpalen / tegenslag etc)
  – aanspreekpunt voor de wijkbewoners en de gemeente.

Zie voor de context hier.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Uitnodiging: buurtborrel bij Babbels

Beste Vreewijkers,

aanstaande maandag, op 30 november 2015 bent u weer in de gelegenheid om, met een glas in de hand, in gesprek te raken met buurtgenoten.

Waar? Babbels, vanaf 21:00 uur. Aanschuiven is gratis, drankjes die u nuttigt zijn voor eigen rekening.

Wat zijn de nieuwe initiatieven binnen de wijk? Hoe staat het met bestaande initiatieven?

U zult in ieder geval over de volgende drie onderwerpen vernemen:

Stand van zaken Herenstraat en Doezastraat als winkelgebied. Luuk Prein, voorzitter wijkcomité Tuinstad Staalwijk, zal aanwezig zijn om een toelichting te geven.
Zie hier voor achtergrondinformatie.

Stand van zaken Werkgroep Welzijn Vreewijk.
Zie hier voor achtergrondinformatie.

Stand van zaken werkgroep revitalisering Vreewijk
Zie hier voor achtergrondinfo.

IMG_0941

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws, uitnodiging