Persbericht winkeliersvereniging Herenstraat na presentatie definitieve Retailvisie Leidse Regio 2025

Gisteren is de definitieve Retailvisie Leidse Regio 2025 gepresenteerd. Voor de definitieve versie zie hier (212 pagina’s). Voor het Raadsvoorstel Retailvisie Leidse regio 2025 inclusief de Nota van beantwoording en het Actieplan zie hier (124 pagina’s).

Zie ook hier voor het artikel in het Leidsch Dagblad d.d. 22 januari 2016, naar aanleiding van de definitieve Retailvisie Leidse Regio 2025, waarvan hieronder de opening:

Zwak winkelelftal nog met tien

LEIDEN/REGIO – Tien winkelgebieden in Leiden en de regio houden het predicaat ’niet toekomstbestendig’. Dat staat in de definitieve versie van de zogeheten retailvisie die donderdagmiddag in het stadhuis werd gepresenteerd.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl – 21-1-2016, 19:04 (Update 22-1-2016, 11:31)


Herenstraat houdt negatieve kwalificatie, Oegstgeesterweg in Rijnsburg niet
Een delegatie van de Leidse Herenstraat, die bij de tien afvallers hoort, kwam daar bij wethouder Robert Strijk (D66/economische zaken) nog een laatste en vooralsnog tevergeefse poging doen om toch ’gezond’ te worden verklaard. Het lukte de winkelstrip aan de Rijnsburgse Oegstgeesterweg als enige om de overstap te maken naar de groep van meer dan dertig centra in de regio die een omzetrijke toekomst wordt voorspeld. ,,Het onderzoeksbureau heeft dat veranderd’’, aldus Strijk.

Het was een van de weinige wijzigingen sinds de eerste versie van de ’visie’ vorig jaar het levenslicht zag. Hoewel in totaal 34 organisaties en winkeliers een waslijst aan bezwaren en opmerkingen maakten over de dikke beleidsnota, hebben de opstellers er niet of nauwelijks aan gesleuteld. (…)

Het persbericht van de winkeliersvereniging Herenstraat (hier in PDF) naar aanleiding van de definitieve Retailvisie Leidse Regio 2025:

Eindversie Retailvisie gepubliceerd

Niets gedaan met inspraakreacties over beoordeling Herenstraat
Op 21 januari heeft het college van B&W hun eindvoorstel voor de Retailvisie gepresenteerd, na verwerking van alle ingediende inspraakreacties. Dat waren er 34, inclusief die van de Winkeliersverenigingen Herenstraat/Doezastraat. De zg. Nota van Beantwoording is van voor tot achter verdedigend. Het blijkt dat van al die reacties bijna geen enkele heeft geleid tot enige aanpassing. Dat geldt ook voor die van ons, ondanks alle aangedragen feiten en argumenten en de aantoonbaar brede steun vanuit de bevolking.

Hier gebeurt precies wat wij al meteen verkeerd vonden aan het proces. Het gemeentebestuur:
• liet een onderzoek instellen op basis van discutabele aannames en een ingebakken startvisie;
• voedde dat onderzoek zelf met verkeerde gegevens;
• negeert de economische realiteit: onze bedrijven doen het goed, en deden dat ook in de voorbije crisisjaren;
• miskent in de afweging de sociale betekenis van een winkelstraat als de onze ;
• speelt participatie-toneel tegenover de raad: er is wel veel gepraat met koepels, maar weinig geluisterd naar de echte ondernemers en hun klanten;
• zet druk op de democratische toetsing door de voorgestelde procedure in de zes betrokken gemeenteraden;
• stelt zaken in de nota van beantwoording verkeerd voor – wij zullen de raad daarover nog uitvoerig informeren;
• communiceert niet in alle openheid dat er wel degelijk een sluitingsbeleid wordt ingezet: je kunt niet van 41 naar 31 winkelgebieden ‘concentreren’ zonder er 10 een kopje kleiner te maken.

Hoe verder?
In de komende maanden zal er achtereenvolgens:
1. half februari een mondelinge inspraakgelegenheid zijn in de gemeenteraad;
2. een commissievergadering zijn waarin de raadsfracties de Retailvisie uitvoerig inhoudelijk behandelen;
3. de voltallige raadsvergadering debatteren en de Retailvisie vaststellen.

En dit is de catch: als een gemeenteraad in één van de zes steden iets anders wil dan nu in de visie is opgeschreven, moeten alle andere in een tweede vergaderronde die wijziging goedkeuren. Dus als onze raad straks vindt dat de Herenstraat een krachtig, levendig en waardevol gebied is in een natuurlijk verband met de Doezastraat, dan moeten de fracties in bijvoorbeeld Katwijk daarmee instemmen, in een extra vergadering.
Dat is niet alleen onzinnig, maar werkt ook als een ingebouwd mechanisme om de visie ongemoeid te laten. Wij rekenen op het gezond verstand van onze raad om zich deze pressie niet te laten aanleunen.

Ondersteuning
Natuurlijk kunnen wij elke steun gebruiken. Zichtbaar op de publieke tribune bij de drie raadsbijeenkomsten, hoorbaar in elk contact met pers en politiek, leesbaar in social media.

Ken je een gemeenteraadslid? Laat hem of haar weten wat je ervan vindt!

Persoonlijk standpunt
Ik zal de definitieve versie van de Retailvisie Leidse Regio 2025 pas vanavond kunnen lezen.

Maar als het inderdaad het geval is, zoals hierboven wordt aangeduid in het Leidsch Dagblad en in het persbericht van de winkeliersvereniging Herenstraat, hetgeen zeer aannemelijk is, dat de Herenstraat, in de Retailvisie en de uitwerking daarvan, niet op dezelfde wijze gekoesterd en beschermd wordt als de Doezastraat, en daardoor in praktische zin voor het winkelend publiek in de Doezastraat / Herenstraat ineens een stadsmuur wordt opgetrokken, dan heb ik er vertrouwen in dat de Raad deze stadsmuur straks zal weten te voorkomen en dat bewoners en winkeliers in de periode in de aanloop naar de besluitvorming in de Raad in maart 2016 alle argumenten zullen laten horen waarom dit voor Doezastraat / Herenstraat niet wenselijk is en ook niet voor de vele mensen die in deze wijkoverstijgende winkelstraat naar tevredenheid hun boodschappen doen en zullen willen blijven doen.

Wat mij zeer aanspreekt in de concept Retailvisie is de verantwoordelijkheid die gevoeld wordt om leegstand in de stad te voorkomen.

Wat, lijkt mij, niet de bedoeling kan zijn, is dat de risico-inschatting voor deze leegstand, ook al is deze gemotiveerd, zelf tot ongewenst neven-effect heeft dat de praktische uitwerking van de Retailvisie feitelijk mede het gevreesde risico veroorzaakt; dus een voorbeeld wordt van een self fulfilling prophecy.

Marlon Domingus

1 reactie

Opgeslagen onder Nieuws

Een Reactie op “Persbericht winkeliersvereniging Herenstraat na presentatie definitieve Retailvisie Leidse Regio 2025

  1. Roeland van Schaik

    Goed werk weer Marlon. Uitstekende en zorgvuldige formulering. Hopelijk kunnen we hier beweging in krijgen. Gr Roeland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s