Maandelijks archief: april 2016

Viering Koningsdag 2016 in Vreewijk gaat niet door vanwege het verwachte slechte weer

Helaas is het Vreewijk OranjecomitĂ© genoodzaakt om de festiviteiten voor Koningsdag 2016 af te gelasten vanwege het verwachte slechte weer.

We hebben gekeken of we de spelletjes en de goochelaar binnen zouden kunnen doen bij Groenhoven maar dit was helaas onmogelijk.

Dit jaar zou er ook een aantal vluchtelingen kinderen van het AZC deelnemen aan de festiviteiten. We hebben het nog wel kunnen regelen dat de goochelaar nu in het AZC gaat optreden voor de kinderen aldaar.

Hopelijk kunnen we volgende jaar wel weer op goed weer rekenen!

Met ietwat droevige oranje groet,

Wanda, Joop, Paul en Maurits!

King Willem-Alexander, Queen Maxima and their daughters 2013

King Willem-Alexander, Queen Maxima and Princesses Catharina-Amalia, Alexia and Ariane during the balcony scene after the abdication of Beatrix.
By Floris Looijesteijn (Flickr: De prinsesjes – DSC02380)
[CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Start voorbereidende werkzaamheden Universiteitsbibliotheek

Zoals toegezegd bijgaand aanvullende informatie over de uitbreiding van Universiteitsbibliotheek met de Asian Library. De voorbereidende werkzaamheden starten op dinsdag 25 april 2016 en duren tot en met maandag 2 mei -Koningsdag uitgezonderd. In deze periode worden het grind en de isolatie van het dak van de Universiteitsbibliotheek via de Witte Singel-zijde verwijderd. De werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. Aansluitend wordt in de week van 2 tot en met 6 mei aan de Witte Singel op het terrein van de Universiteitsbibliotheek de bouwplaats ingericht.Zodra de planning van de overige werkzaamheden bekend is, wordt deze hier via de Vreewijk website bekend gemaakt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Zomerreces en Koningsdag 2016

Vanaf april gaan we traditioneel weer het zomerreces in voor wat betreft de Vreewijk maandborrels. Aanstaande maandag dus geen Vreewijk borrel, want Vreewijk maakt zich op voor het jaarlijkse hoogtepunt in de wijk: Koningsdag.


De eerstvolgende Vreewijk borrel is op maandag 29 augustus 2016 bij Babbels.

In voorkomende gevallen zullen we iets organiseren als de actualiteit (Herenstraat / Doezastraat, andere onderwerpen) daarom vraagt – en dit tijdig via de Vreewijk website aankondigen.

Tenslotte kijken we uiteraard uiteraard naar de Vreewijk Open Tuinendag op zondag 5 juni 2016 – en hopen op onberispelijk weer!

Berichtgeving op de website gaat onverstoord door 🙂

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

In the spotlight: ONDERHUIDS van Pieter Sparre – 8 mei 2016

Schrijver Pieter Sparre heeft het genoegen u uit te nodigen voor de boekpresentatie van zijn nieuwe boek ‘Onderhuids’op zondag 8 mei in Galerie CafĂ© De Leidse Lente, Haagweg 4, Leiden, van 15.00 – 17.00 uur

RSVP via email


Om de eerste paar bladzijden van mijn nieuwe boek te lezen, ga naar: http://www.pietersparre.nl/onderhuids/

Teaser:

Aan de vooravond van een jaarlijks straattheaterfestival strijkt een aantal artiesten en gasten neer op een klein en idyllisch gelegen vakantiepark in het Zuiden. Kort voor het festival losbarst wordt Ă©Ă©n van hen gevonden aan de kant van de weg. Dood.

Dat wat aanvankelijk nog een ellendig incident lijkt, blijkt echter de opmaat voor een reeks gebeurtenissen met ingrijpende gevolgen voor de tijdelijke Ă©n de vaste bewoners van het vakantieterrein.

Zo is daar Guido, die na een smadelijke nederlaag in de landelijke verkiezingen rustig hoopt te kunnen werken aan een manifest waarmee hij zijn comeback wil maken, maar wiens aanvankelijke politieke correctheid door de gebeurtenissen danig onder druk komt te staan. Paolo, de uitbater van het park, een zachtaardige man van middelbare leeftijd die gekweld wordt door verlangens waaraan hij niet wil toegeven. En Roza, een jonge vrouw die haar vaderland is ontvlucht en met haar eigenzinnige negenjarige dochter Jyl als illegale vreemdelinge in het land verblijft. Allemaal zien ze zich geconfronteerd met de vraag: wie ben je werkelijk, wanneer alles om je heen dreigt weg te vallen?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Nieuwsbrief 5 ‘Wonen aan de Sterrewacht’

Screen Shot 2016-04-20 at 21.21.52Bijgaand Nieuwsbrief 5 van ‘Wonen aan de Sterrewacht’.

Hieronder treft u voor het gemak enkele fragmenten uit de nieuwsbrief aan.

De aannemer is inmiddels bezig met de fundering en parkeerkelder van het project ‘’Wonen aan de Sterrewacht’’. Op onderstaande afbeeldingen ziet u een aantal bouwactiviteiten in beeld gebracht.

 

Screen Shot 2016-04-20 at 21.03.40

Bouwplaatsinrichting
Het terrein is momenteel als geheel ingericht als bouwplaats en niet meer toegankelijk voor onbevoegde om gevaarlijke situaties voor u en omgeving te voorkomen.
Het terrein is afgezet door middel van bouwhekken. De woningen aan de Sterrenwachtlaan 1, 2 en 3 en de ‘’Oude Sterrewacht” zullen tijdens de bouw toegankelijk blijven voor bewoners, leveranciers en hulpdiensten. Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt met de Universiteit Leiden en hulpinstanties. I.v.m. toegang leveranciers en hulpdiensten is het parkeerverbod voor de bouwhekken, wat duidelijk staat aangegeven met borden en witte kruizen op het wegdek, te allen tijde van toepassing. Dus ook als er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Opname omgeving
Voorafgaande aan de realisatie zijn er verschillende opnames en monitoring gemaakt van de belendende panden en infra. Wellicht heeft u gemerkt dat UBA Bouw B.V. naar voortgang van de bouw deze opnames en monitoring uitbreid indien de situatie daar om vraagt.

Vervolg werkzaamheden
De bouwput voor de kelder is geheel gereed en alle funderingspalen zijn aangebracht. Er zal nu een start gemaakt worden met de funderingswerkzaamheden van de cottagewoningen en verzwaarde stroken / liftput onder de keldervloer.

De keldervloer zal in 2 fases uitgevoerd gaan worden. Eerst de vloer van de woontoren en vervolgens het gedeelte van de stadswoningen. Het storten en afwerken van de keldervloer wordt gedurende de dag, avond en nacht uitgevoerd, omdat deze werkzaamheden direct na elkaar plaats moeten vinden (dit heeft te maken met het vlinderen/afwerken van de vloer). De data van deze werkzaamheden zijn nog niet exact aan te geven, naar verwachting medio april / mei 2016. UBA zal direct omwonenden van te voren informeren, d.m.v. een briefje, wat de exacte datum zal worden. Omdat bovenstaande werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden binnen de toegestane werktijden, is hier een ontheffing voor aangevraagd bij de gemeente Leiden. Deze ontheffing is inmiddels verstrekt, gezien de noodzaak. Wij zijn ons ervan bewust dat dit soort werkzaamheden overlast veroorzaakt voor de omgeving, wij hopen op uw begrip in deze.

Naar verwachting zal het gehele project in de tweede helft van 2017 worden opgeleverd.

Werktijden
De aannemer zal zijn werkzaamheden zoveel als mogelijk uitvoeren van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 17:00 uur. De toegestane werktijden die van toepassing zijn: maandag t/m zaterdag van 07:00 uur t/m 19:00 uur.

Informatieverstrekking
Indien u nog algemene vragen heeft of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer Eric de Leeuw van Janssen de Jong Projectontwikkeling op telefoonnummer 0172 – 63 00 30.

Ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Robert van Roon van UBA Bouw B.V. op telefoonnummer 0297 – 54 34 00.

Wij realiseren ons dat u als omwonenden af en toe overlast kan ondervinden van deze activiteiten. Wij proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen. Wij danken u alvast voor uw begrip en geduld.

Met deze nieuwsbrief hopen wij u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u d.m.v. een volgende nieuwsbrief informeren.

Met vriendelijke groet,

Janssen de Jong Projectontwikkeling en UBA Bouw

Screen Shot 2016-04-20 at 21.21.37

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Aankondiging: werkzaamheden Universiteitsbibliotheek

Van begin mei tot en met eind december 2016 wordt de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel uitgebreid met de Asian Library. Deze bibliotheek wordt gerealiseerd op de tweede etage aan de zijde van de Witte Singel en betreft Ă©Ă©n bouwlaag van glas en staal.

ex-f47

Een artist impression vanuit de nieuwe Asian Library:

c5

Voor meer informatie over de Asian Library, zie ook de onderstaande folder, de brief die vorige week door de UB is bezorgd bij de omwonenden en de Engelstalige blog: http://asianlibraryleiden.nl/.

cover folder Asian Library

Aan de Witte Singel wordt, te behoeve van de geplande werkzaamheden, op het terrein van de Universiteitsbibliotheek een bouwplaats ingericht en op de Maliebaan worden bouwketen geplaatst. Onderdeel van de bouwwerkzaamheden betreft het verwijderen van de dakbedekking en een deel van de borstwering aan de zijde van de Witte Singel. Daarnaast worden er bouwmaterialen op het dak geplaatst. Deze werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. Om die reden heeft de UB contact gezocht met het Vreewijk Comité en vond vanochtend nadere informatie-uitwisseling plaats met de heren Witmer (l) en Weber (r).

IMG_0030

R.T.A. (Ruud) Witmer is contactpersoon vanuit de UB. Mocht u tijdens de werkzaamheden enige overlast ervaren of vragen hebben, stuurt u dan een e-mail naar de heer Witmer. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen -doorkiesnummer 071 527 2830.

We spraken af dat zodra een planning van de werkzaamheden – en daarmee de te verwachten overlast momenten – beschikbaar is, we deze via de Vreewijk website communiceren. De UB geeft aan te verwachten dat deze planning eind deze week beschikbaar komt.

Zoals gebruikelijk kunt u zich ook bij mij melden (mail) als u denkt dat iets niet goed gaat. We kunnen dan zien hoe we hier het beste gevolg aan kunnen geven.

Tussentijdse updates zal ik op de Vreewijk website plaatsen. Wanneer de Asian Library gereed is, heeft de UB aangegeven een rondleiding te willen organiseren voor de omwonenden. U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie.

Wordt vervolgd.

Marlon Domingus

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Stand van zaken WWV

Vraag en aanbod diensten

Langzaam maar zeker begint men de smaak te pakken te krijgen, al blijft het aan de kant van de vragers erg rustig. Om een idee te geven van de matches tot nu toe een kort overzicht.

  • We koppelden enkele mensen aan iemand, die wat klussen had in de tuin
  • We hielpen iemand uit de brand, die problemen had met haar nieuwe smartphone
  • We hielpen iemand tijdelijk aan tuingereedschap
  • Een noodkreet om hulp bij het voor zes weken van school halen van een 4-jarige door iemand die door haar enkel was gegaan, leidde snel tot actie.
  • Er is door iemand naaiwerk geleverd voor een hulpvrager

Dit is zo maar een greep uit de geslaagde acties. De matches leiden er ook toe, dat men elkaar in onze wijk een beetje beter leert kennen. En dat, meer onderlinge contacten en verhogen van de saamhorigheid in de wijk, was nu precies waar het ons om te doen was.

Aarzel niet om de hulp in te roepen van uw mede wijkbewoners !!

Jeu de boules

Het wijktoernooi is van start gegaan met tien teams en in totaal zo’n dertig deelnemers. De eerste wedstrijden zijn gespeeld op ons eigen “toernooiveld” in het parkje aan de Witte Singel. De komende weken zullen alle teams Ă©Ă©n maal tegen elk ander team gaan spelen. Als het goed is komen de uitslagen en/of de stand in de website van onze wijk te staan. Daarin heeft de WWV (Werkgroep Welzijn Vreewijk) een eigen pagina. Half juni volgt dan een centrale afsluiting met een gezellige finale, waarin de beste vier teams onderling zullen uitmaken wie zich kampioen van Vreewijk mogen noemen. Als het meezit wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement.

Het adres van de website is: www.vreewijk.wordpress.com

Kom gewoon eens kijken !

WWV

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws