Maandelijks archief: juni 2016

Nieuwe fase voorbereidingen voor bouw van Asian Library (UB)

De voorbereidingen voor de bouw van de Asian Library gaan een nieuwe fase in.

Vanuit het Vreewijkbestuur streven we naar minimalisering van (geluids)overlast voor omwonenden. Indien u overlast ervaart, gelieve dit te melden bij marlon@domingus.nl.

De planning van de werkzaamheden die komende periode plaatsvinden:

Bevestiging marmeren platen kantelen (4 – 8 juli 2016)
Ter voorbereiding op het inkorten van de kantelen op het dak van de UB worden van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli extra bevestigingspunten op de marmeren platen van de kantelen aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats van 06.00 tot 09.00 uur en kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een steiger aan de zijde van de Witte Singel geplaatst. Deze steiger blijft tot en met oktober staan.

Hijswerkzaamheden Maliebaan (11 juli,  13 – 15 juli en 25 – 26 juli 2016)
De stalen kolommen voor de constructie van de Asian Library worden op maandag 11 juli en van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 juli op het dak van de UB geplaatst. Voor de hijswerkzaamheden wordt een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De kraan wordt maandag 11 juli en woensdag 13 juli vanaf 06.30 uur in de ochtend opgebouwd. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk. De stalen kolommen worden na het ophijsen met de grote kraan door een kleine kraan vanaf de Witte Singel-zijde op de locaties geplaatst.

Op maandag 25 en dinsdag 26 juli 2016 worden de stalen dakplaten voor de constructie van de Asian Library aangevoerd. Hiervoor wordt weer een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk.

UB 20160605

foto: MD

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Uitnodiging: openbare vergadering van de raadscommissie Werk en Middelen

 

Datum: donderdag 30 juni 2016
Aanvang: 16:00 uur
Locatie: raadzaal
Voorzitter: mw. M. van Sandick
Griffier: mw. A. Heijnen

 

Voor bewoners van Vreewijk is met name agendapunt 10 van groot belang: Retailvisie Leidse regio 2025. Na de geplande schorsing van 18.30 uur – 19.30 uur zal dit punt besproken worden. Zie ook hier voor een Vreewijkse geschiedenis met betrekking tot de Retailvisie. Het gaat er ons uiteraard om dat onze winkelstraat Doezastraat / Herenstraat als toekomstbestendig bestempeld wordt in de Retailvisie Leidse regio 2025 – zonder enig voorbehoud.

 

Zorg dat u er op de publieke tribune bij aanwezig bent, om met uw aanwezigheid het belang van de goede besluitvorming op dit punt te blijven benadrukken. Graag tot as donderdag dus vanaf 19:00 uur!
Marlon Domingus

 

img_9013

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Enquête beschikbaarheid parkeerplekken Vreewijk sinds de invoering van betaald parkeren in Leiden

Beste Vreewijkers,

We weten allemaal dat sinds de gemeente een nieuw parkeervergunningsbeleid heeft ingevoerd, het moeilijk is om een parkeerplaats te vinden. Soms moeten wij dan rondjes rijden alvorens te kunnen parkeren. Graag wil ik aan jullie vragen om te stemmen of/en te reageren: via Verbeter de buurt: 

http://www.verbeterdebuurt.nl/melding/111652

Op deze manier vraag ik de aandacht van de gemeente Leiden om iets te gaan doen aan het probleem van parkeerplaatsen in onze wijk. We kunnen niet de hele buurt van flyers voorzien daarom vragen we u vriendelijk om deze problematiek onder de aandacht van uw buren te brengen. En hen te wijzen op de bovenstaande website link.

Alvast bedankt voor het stemmen.

Groetjes, Nurma (H.de G. 18)

Uitslag van de kleine poll op de Vreewijk website:

Screen Shot 2016-06-23 at 23.37.01

Oorzaken
Als oorzaken voor het huidige parkeerprobleem in Vreewijk wordt door familie Bavelaar genoemd:

1 Bezoekers gaan voor vergunninghouders omdat er geen vergunninghouders plaatsen zijn in Vreewijk.

2 Aan de Pieterswijk kant van de Vreewijkbrug (Kaiserstraat en omgeving) is het tarief voor een uur parkeren: € 2,70 op de Witte Singel en de rest van Vreewijk is het uurtarief  €2,00. Het is dan ook voorspelbaar dat auto’s in Vreewijk worden geparkeerd vanwege het verschil in tarief.

3 Op de Kaiserstraat en omgeving staat het al vol met auto’s, omdat een aantal parkeerplaatsen is verdwenen i.v.m. de bouw op het Sterrewachtterrein.

4 In het begin van de Hugo de Grootstraat zijn 2 parkeerplaatsen verdwenen door de plaatsing van ondergrondse containers.

5 Het complex Hugo de Grootstaete heeft de verplichting los gelaten voor bewoners om een parkeerplaats te kopen bij de koop van een appartement. Ook bewoners van Hugo de Grootstaete  komen in aanmerking voor 1 of 2 parkeervergunningen in Vreewijk.

3 reacties

Opgeslagen onder Nieuws

update werkzaamheden Asian Library (UBL)

Voor de bouw van de Asian Library worden van woensdag 22 tot en met maandag 27 juni 2016 hakwerkzaamheden op het dak van de UB verricht. Op de plaatsen waar de stalen kolommen van de Asian Library worden geplaats, wordt de afdekkende betonlaag verwijderd. In totaal gaat het om 36plekken. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 06.00 en 09.00 uur in de ochtend. 

Helaas is deze wijziging in de planning pas laat (vandaag) met de UB gedeeld waardoor ook deze info laat beschikbaar kwam voor Vreewijk.
Meld het me aub (via marlon@domingus.com) als de overlast Buiten proportie is naar uw mening. 


foto van de recente zaagwerkzaamheden 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Zondag 19 juni 2016: eindtoernooi Vreewijk jeu de boules competitie 2016

Beste Jeu de boulers,

vanmiddag vond, in een zonnig Oud Hortuszicht, het eindtoernooi van de Vreewijk jeu de boules competitie plaats.
De volgende 4 teams hadden zich geplaatst:

team: Anneke, Rein, Rinus

team: Keir en Mirjam

team: Hans en Coby

team: Regina en Piet 

De vier teams speelden allemaal een partij tegen elkaar. In totaal dus zes partijen.
Hans en Coby van der Geest van de Rijn en Schiekade hadden de meeste punten en zijn kampioen 2016 van Vreewijk.  Hans en Coby hebben daarmee ook de eerste wisselbokaal gewonnen. 

Piet Breebaart

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Officiele opening galerie Tuinstaal en overhandiging Glossy Herenstraat en Doezastraat

Galerie Tuinstaal
Afgelopen vrijdag 3 juni vond tussen 18.00u. en 20.00u de officiële opening plaats van Galerie Tuinstaal, een expositie van 48 kunstenaars in 30 etalages in de Herenstraat. Drijvende kracht achter de galerie Tuinstaal is Ferry Rigault van de cultuurwerkgroep van het Wijklab Tuinstad Staalwijk.
U kunt de galerie tot en met zondag 26 juni bezoeken.

galerie

De meeste leden van de winkeliersvereniging doen mee. De opening werd verricht door voormalig wethouder Cultuur Jan-Jaap de Haan, op de hoek van de Herenstraat en de Magdalena Moonstraat, bij de BOP, Herenstraat 61.

Screen Shot 2016-06-05 at 22.29.39

Foto: J.P. Kranenburg

Screen Shot 2016-06-05 at 22.44.55

De Tweet van Jan-Jaap de Haan na afloop.

Verder was er een openingsperformance van theatermaker Klaas Bolhuis en muziek van ’t Valies.

valies

Het Valies – foto: Chris de Waard
Zie hier ook de rapportage van Chris de Waard.

Glossy
Wethouder Robert Strijk nam het eerste exemplaar in ontvangst van de glossy van de winkeliersvereniging Doezastraat / Herenstraat, uit handen van Christiaan van Minnen, begenadigd ambassadeur van de Doezastraat & Herenstraat.

Screen Shot 2016-06-05 at 22.50.49

aanbieding glossy

Foto: winkeliersvereniging Herenstraat.

De glossy is een fraai magazine geworden, waarin u meer leest over de geschiedenis van de Doezastraat en Herenstraat, maar waarin u vooral – opnieuw – kennis maakt met de ondernemende winkeliers uit deze winkelstraat.

Screen Shot 2016-06-05 at 23.03.04

foto: Chris de Waard via Twitter.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Werkzaamheden Universiteitsbibliotheek

Sanering asbesthoudend kit dak UB
Op dinsdag 31 mei jl. werd gestart met de sanering van de kantelen op het dak van de UB. Ter voorbereiding op het afzagen van de kantelen wordt de asbesthoudende kit door een gespecialiseerd bedrijf uit de naden van de kantelen verwijderd. De werkzaamheden beginnen aan de rechterzijde van de UB, ter hoogte van het bouwterrein. Er wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker, waarvoor de omgeving ter plaatste wordt afgezet. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalve week.

IMG_7101

De huidige kantelen op het dak van de UB

Vanaf 1 juni tot half augustus 2016 start tevens de verhuizing van de East Asian Library in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1) naar de UB. Zie voor de volledigheid ook de brief die omwonenden hebben ontvangen vanuit de UB.

Van maandag 6 juni tot en met donderdag 9 juni 2016 wordt een deel van het dak van de UB gesloopt voor de bouw van de Asian Library. De zaagwerkzaamheden zullen naar verwachting ernstige geluidshinder veroorzaken aan de voorkant van de UB. (Bij de receptie van de UB zijn voor bezoekers gratis oordopjes verkrijgbaar. Voor studenten zijn 550 alternatieve studieplekken in Lipsius en P.N. van Eyckhof geregeld.)

Zie ook de blog van de UB over de werkzaamheden: http://blogs.library.leiden.edu/towardstheasianlibrary/

UB 20160605

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws