Maandelijks archief: juni 2016

Nieuwe fase voorbereidingen voor bouw van Asian Library (UB)

De voorbereidingen voor de bouw van de Asian Library gaan een nieuwe fase in.

Vanuit het Vreewijkbestuur streven we naar minimalisering van (geluids)overlast voor omwonenden. Indien u overlast ervaart, gelieve dit te melden bij marlon@domingus.nl.

De planning van de werkzaamheden die komende periode plaatsvinden:

Bevestiging marmeren platen kantelen (4 – 8 juli 2016)
Ter voorbereiding op het inkorten van de kantelen op het dak van de UB worden van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli extra bevestigingspunten op de marmeren platen van de kantelen aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats van 06.00 tot 09.00 uur en kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een steiger aan de zijde van de Witte Singel geplaatst. Deze steiger blijft tot en met oktober staan.

Hijswerkzaamheden Maliebaan (11 juli,  13 – 15 juli en 25 – 26 juli 2016)
De stalen kolommen voor de constructie van de Asian Library worden op maandag 11 juli en van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 juli op het dak van de UB geplaatst. Voor de hijswerkzaamheden wordt een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De kraan wordt maandag 11 juli en woensdag 13 juli vanaf 06.30 uur in de ochtend opgebouwd. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk. De stalen kolommen worden na het ophijsen met de grote kraan door een kleine kraan vanaf de Witte Singel-zijde op de locaties geplaatst.

Op maandag 25 en dinsdag 26 juli 2016 worden de stalen dakplaten voor de constructie van de Asian Library aangevoerd. Hiervoor wordt weer een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk.

UB 20160605

foto: MD

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Uitnodiging: openbare vergadering van de raadscommissie Werk en Middelen

 

Datum: donderdag 30 juni 2016
Aanvang: 16:00 uur
Locatie: raadzaal
Voorzitter: mw. M. van Sandick
Griffier: mw. A. Heijnen

 

Voor bewoners van Vreewijk is met name agendapunt 10 van groot belang: Retailvisie Leidse regio 2025. Na de geplande schorsing van 18.30 uur – 19.30 uur zal dit punt besproken worden. Zie ook hier voor een Vreewijkse geschiedenis met betrekking tot de Retailvisie. Het gaat er ons uiteraard om dat onze winkelstraat Doezastraat / Herenstraat als toekomstbestendig bestempeld wordt in de Retailvisie Leidse regio 2025 – zonder enig voorbehoud.

 

Zorg dat u er op de publieke tribune bij aanwezig bent, om met uw aanwezigheid het belang van de goede besluitvorming op dit punt te blijven benadrukken. Graag tot as donderdag dus vanaf 19:00 uur!
Marlon Domingus

 

img_9013

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Enquête beschikbaarheid parkeerplekken Vreewijk sinds de invoering van betaald parkeren in Leiden

Beste Vreewijkers,

We weten allemaal dat sinds de gemeente een nieuw parkeervergunningsbeleid heeft ingevoerd, het moeilijk is om een parkeerplaats te vinden. Soms moeten wij dan rondjes rijden alvorens te kunnen parkeren. Graag wil ik aan jullie vragen om te stemmen of/en te reageren: via Verbeter de buurt: 

http://www.verbeterdebuurt.nl/melding/111652

Op deze manier vraag ik de aandacht van de gemeente Leiden om iets te gaan doen aan het probleem van parkeerplaatsen in onze wijk. We kunnen niet de hele buurt van flyers voorzien daarom vragen we u vriendelijk om deze problematiek onder de aandacht van uw buren te brengen. En hen te wijzen op de bovenstaande website link.

Alvast bedankt voor het stemmen.

Groetjes, Nurma (H.de G. 18)

Uitslag van de kleine poll op de Vreewijk website:

Screen Shot 2016-06-23 at 23.37.01

Oorzaken
Als oorzaken voor het huidige parkeerprobleem in Vreewijk wordt door familie Bavelaar genoemd:

1 Bezoekers gaan voor vergunninghouders omdat er geen vergunninghouders plaatsen zijn in Vreewijk.

2 Aan de Pieterswijk kant van de Vreewijkbrug (Kaiserstraat en omgeving) is het tarief voor een uur parkeren: € 2,70 op de Witte Singel en de rest van Vreewijk is het uurtarief  €2,00. Het is dan ook voorspelbaar dat auto’s in Vreewijk worden geparkeerd vanwege het verschil in tarief.

3 Op de Kaiserstraat en omgeving staat het al vol met auto’s, omdat een aantal parkeerplaatsen is verdwenen i.v.m. de bouw op het Sterrewachtterrein.

4 In het begin van de Hugo de Grootstraat zijn 2 parkeerplaatsen verdwenen door de plaatsing van ondergrondse containers.

5 Het complex Hugo de Grootstaete heeft de verplichting los gelaten voor bewoners om een parkeerplaats te kopen bij de koop van een appartement. Ook bewoners van Hugo de Grootstaete  komen in aanmerking voor 1 of 2 parkeervergunningen in Vreewijk.

3 reacties

Opgeslagen onder Nieuws