Maandelijks archief: juni 2017

Inspraak vanwege de Humanities Campus

Gisteravond werd bij de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling ruim gebruik gemaakt van de gelegenheid om in te spreken met betrekking tot het onderwerp: Vervolgaanpak en uitwerkingsthema’s voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model tot een stedenbouwkundig plan Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel – Doelencomplex.

De Raadscommissie hoorde 13 insprekers die allen reageerden op het voorliggende Raadsvoorstel [Rv. nr.: 17.0047].  Kern van dit voorstel:

Voorstel vervolgaanpak
Het college van burgemeester en wethouders heeft de wens een stedenbouwkundig plan Humanities Campus op te leveren om een bestemmingsplanprocedure te kunnen starten. Vanwege het gering geboekte tussenresultaat en de stagnatie in het proces wil het college zich daarom nu actief inzetten deze wens te verwezenlijken. Het college stelt voor het Campusmodel, dat sloop van het wooncomplex van de Sleutels in zich heeft, wederom als vertrekpunt te hanteren voor het opstellen van dit stedenbouwkundig plan.

U heeft in kranten de afgelopen tijd veel kunnen lezen over dit onderwerp en in het bijzonder over de 58 bewoners van het Doeleneiland die sinds er november 2015 niet langer op kunnen vertrouwen dat ze mogen blijven wonen waar ze, zoals sommigen, al sinds 1984 wonen.

Het bestuur van Vreewijk en van Pieterswijk, Academiewijk en Levendaal-West [PAL] hebben als toeschouwers kennis genomen van het participatieproces in de daartoe door de Universiteit Leiden ingerichte klankbordgroep. U kunt de inspraak van het bestuur van de Pieterswijk [PAL] hier lezen en de inspraak van Vreewijk hier en ook hieronder. Als u precies wilt weten wat er gezegd is, kunt u hier de video-opname van de inspreek-avond online zien.

Bijgaand een interview met Gerda van den Berg, directeur van Leidse woningcorporatie De Sleutels na afloop van de inspraak:

Op 27 juni as. vergadert de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling wederom en zal zij een inhoudelijk standpunt innemen. U kunt die vergadering op de publieke tribune bijwonen of online. Op 6 juli as. vergadert de gemeenteraad en dan zal mogelijk een besluit worden genomen. Ook hierbij kunt u aanwezig zijn op de publieke tribune en ook deze vergadering kunt u online volgen.

Standpunt bestuur Vreewijk:

Screen Shot 2017-06-23 at 22.29.41

 

 

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws