Maandelijks archief: juli 2017

Afscheid

Beste wijkgenoten,

per 1 oktober 2017 zal ik mijn rol als voorzitter bestuur Vreewijk Comité neerleggen. Het liefst zou ik in september met kandidaten voor een nieuw bestuur gezamenlijk een jaarvergadering organiseren, zodat we conform onze statuten een nette bestuurswissel kunnen laten plaatsvinden. Ook de huidige penningmeester en secretaris geven aan hun functie neer te leggen. Een oproep eerder dit jaar (maart: call for action) heeft helaas nog niet mogen leiden tot kandidaten.

Ik heb gemerkt dat het prettig, maar ook niet onbelangrijk is om vanuit de wijk een aantal mensen te hebben die achter de schermen en in het belang van Vreewijk afstemt met partijen (stad, universiteit, Groenhoven, etc). Dit zal altijd zo blijven. Wat ik zeer charmant vind in onze wijk is dat er een aantal groepjes zijn waarin concreet werk gebeurt rondom onderwerpen. En er wordt, met veel succes, veel moois georganiseerd in deze groepen, die feitelijk zelfsturende teams zijn. Ik heb ervaren dat sturing niet zozeer nodig is, maar een luisterend oor en het faciliteren van betrokkenheid. Om redenen van toenemend gebrek aan beschikbare tijd kan ik helaas geen rol van betekenis meer spelen.

Ik hoop dat enkele wijkgenoten naar voren treden en de handschoen oppakken. Het is wat mij betreft aan hen om het nieuwe vervolg zelf in te vullen. Ik ben uiteraard bereid om, desgewenst, bij wijze van overdracht nog een stukje mee te lopen, maar zeker niet in de weg te lopen.

Hoe het verder gaat is aan u. Er speelt altijd genoeg (parkeerbeleid, herbestrating, herbouw Groenhoven, Humanities Campus, Koningsdag).

Ik heb in de tijd van de reguliere Vreewijk borrels een zekere eer kunnen leggen in het werk voor de wijk en soms met kleine positieve resultaten. Dit soort werk leidt in de regel niet tot snelle resultaten, maar is onmisbaar als platform en soms stem vanuit Vreewijk.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Verwijdering tijdelijke brug Witte Singel – Sterrewachtlaan

Hennie van Roon, uitvoerder namens UBA Bouw, heeft, conform afspraak, tijdig contact opgenomen met omwonenden en bestuur van het Vreewijk bestuur om de voorgenomen verwijdering van de tijdelijke brug die de Witte Singel verbindt met de bouwplaats Sterrewachtlaan. De brief die bij omwonenden is bezorgd is bijgaand bijgesloten en hieronder als afbeeldingen opgenomen.

Er zijn wat mij betreft passende maatregelen getroffen. Deze betreffen:

  • plaatsing van zowel gevelmeters als binnenmeters op enkele plekken (Witte Singel en Hugo de Grootstraat) om de trillingen te monitoren tijdens de werkzaamheden.
  • bebording en inzet van verkeersregelaars
  • tijdige communicatie en een mogelijkheid om aanvullende informatie in te winnen of in contact te treden met Hennie.

Mocht u met betrekking tot de verwijdering van deze tijdelijke brug contact op willen nemen met het bestuur van het Vreewijk Comité, dan kan dit uiteraard via devreewijker@live.nl 

Namens het bestuur,

Marlon Domingus

Screen Shot 2017-07-13 at 18.03.17Screen Shot 2017-07-13 at 18.02.51

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Leidse Raad stemt in met bouw Humanities Campus; 58 woningen zullen wijken

De Gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 ingestemd met de Vervolgaanpak en uitwerkingsthema’s voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model tot een stedenbouwkundig plan Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel – Doelencomplex (RV 17.0047 ). Dit betekent dat de 58 woningen op het Doeleneiland komen te verdwijnen.

U kunt het debat voorafgaande aan dit besluit en de ingediende amendementen hier zien.

Zie ook dit verslag van Unity TV:

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws