Maandelijks archief: september 2017

Wijkgericht werken in Deventer

Verslag van Paul van Amersfoort van een bezoek op 22 september 2017 aan Deventer met Leidse delegatie bestaande uit gemeenteambtenaren, politici en vertegenwoordigers van wijkcomités. Doel van het bezoek was inspiratie opdoen met betrekking tot wijkgericht werken. Paul vertegenwoordigde Vreewijk.

In Deventer zijn er wijkteams die per jaar een budget van ongeveer € 50.000 euro krijgen, dat zij binnen bepaalde kaders naar eigen inzicht kunnen besteden. De leden van die teams worden door de gemeente (de wijkmanager; bij ons zou dat de wijkregisseur zijn) uitgenodigd van het wijkteam deel te gaan uitmaken; zij worden dus niet democratisch gekozen. De wijkteams staan los van wijkcomités die de bewoners zelf hebben gevormd. Betrokkenen vanuit de gemeente bij de wijkteams zijn: bewoners met ideeën, de wijkmanager, de wijkwethouder, professionals en soms wijkcontactgemeenteraadsleden.

De wijkteams beoordelen aanvragen van bewoners(comités) en van sociale teams (waarin opbouwwerkers actief zijn) en wijzen bij een gunstige beoordeling voor zover hun budget dat toelaat geld daarvoor toe. Het gaat daarbij veelal om projecten in de openbare ruimte die ook de sociale cohesie bevorderen. Dat laatste vooral doordat van de betrokken bewoners wordt verwacht dat na realisatie van het project zij het beheer en onderhoud op zich nemen.

Ook buurthuisprojecten kunnen voor bekostiging door het wijkteam in aanmerking komen. De gedachten achter deze wijze van financiering van projecten zijn dat de overheid slechts verantwoordelijk is voor een basisniveau van voorzieningen, dat het initiatief voor meer voorzieningen bij de bewoners ligt, dat de overheid deze stimuleert en faciliteert en dat de openbare ruimte een middel is om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Het is dus de bedoeling dat bewoners voor en met elkaar werken aan goed samenleven in hun buurt.

Elementaire uitgangspunten van de wijkaanpak zijn: (i) betrokkenheid van bewoners en werkgroepen in de buurt, (ii) uitnodigen tot het nemen van initiatieven door de gemeenten helpt, (iii) zelf doen door de bewoners staat centraal, (iv) ondersteuning door de gemeente waar nodig, en (v) het eigenaarschap van het project ligt bij de bewoners.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Collegebezoek Vreewijk 19 september jl

Wethouder Damen (Werk en Inkomen, Wijken en Financiën) heeft een poos geleden het voorstel gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders om alle Leidse wijken te bezoeken. In deze bezoeken ziet het college de wijken te vanuit de ogen van bewoners en kan het met bewoners het gesprek aan gaan over hun wijk.

Het plan werd omarmd en een na een aantal collegebezoeken was het afgelopen week de eer aan Vreewijk om tijdens het bezoek aan de wijken binnen het Bos- en Gasthuisdistrict onze wijk op de kaart te zetten.

Hilde stelde haar tuin open en het bestuur zocht contact met de verschillende werkgroepen en actieve mensen binnen Vreewijk om een inhoudelijk programma voor te bereiden. Het college eindigde haar bezoek afgelopen dinsdag in Vreewijk, waar een borrel en heerlijke hapjes gereed stonden, verzorgd door Marleen en Hilde.

Hieronder een foto-impressie met dank aan Chris de Waard (bron foto’s: Sleutelstad) en de voordrachten van Piet BreebaartPaul van Amersfoort en mijzelf. Burgemeester Lenferink dankte het gezamenlijke Vreewijk organisatie team namens het voltallige college voor de wijze waarop het college kennis heeft kunnen nemen van enkele lastige punten die in Vreewijk spelen. Deze punten zijn soms globaal wel bekend, maar nu is er meer context door ter plekke te komen, het verhaal te horen en het gesprek aan te gaan. In een aantal gevallen zijn er concrete vervolgstappen genomen. Dat laatste stemt mij ook weer gelukkig.

Marlon

collegebezoek 01collegebezoek 03collegebezoek 14collegebezoek 15collegebezoek 06collegebezoek 07collegebezoek 10collegebezoek 16

 

 

 

2 reacties

Opgeslagen onder Nieuws