Geen feest op Koningsdag

smiley teleurgesteldDit jaar is er met Koningsdag geen feest in Vreewijk. Helaas is het niet gelukt om voldoende vrijwilligers te krijgen om dit te organiseren. We bedanken Wanda voor haar enthousiasme en inzet om er ook dit jaar weer een feest van te maken. Jammer dat het niet is gelukt. Wie weet volgend jaar weer?

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Eet-initiatieven in Vreewijk?

Er zijn in Leiden diverse eet-initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen. Ze zijn niet altijd bij iedereen bekend. Daarom maakt de Adviesraad Sociaal Domein hiervan een inventarisatie.

koksmuts

Zijn er in Vreewijk dergelijke initiatieven? Geef ze dan door aan info@adviesraadwmoleiden.nl.

Vermeld waar het initiatief is en wanneer, wie het organiseert, hoe je moet reserveren en hoeveel een maaltijd kost. We zullen de lijst ook op de website van Vreewijk publiceren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Plannen Humanities Campus in inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen voor de Humanities Campus van de faculteit Geesteswetenschappen verder vorm.

De plannen werden opgesteld aan de hand van een participatietraject met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden en betrokkenen, waaronder wijkcomité Vreewijk.

Nu het college de plannen heeft vastgesteld voor inspraak kan iedereen reageren van 5 april tot en met 16 mei. De plannen staan vanaf vrijdag 5 april op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/inspraak. Daarna worden het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws