Tagarchief: Asian Library

Nieuwe fase voorbereidingen voor bouw van Asian Library (UB)

De voorbereidingen voor de bouw van de Asian Library gaan een nieuwe fase in.

Vanuit het Vreewijkbestuur streven we naar minimalisering van (geluids)overlast voor omwonenden. Indien u overlast ervaart, gelieve dit te melden bij marlon@domingus.nl.

De planning van de werkzaamheden die komende periode plaatsvinden:

Bevestiging marmeren platen kantelen (4 – 8 juli 2016)
Ter voorbereiding op het inkorten van de kantelen op het dak van de UB worden van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli extra bevestigingspunten op de marmeren platen van de kantelen aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats van 06.00 tot 09.00 uur en kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een steiger aan de zijde van de Witte Singel geplaatst. Deze steiger blijft tot en met oktober staan.

Hijswerkzaamheden Maliebaan (11 juli,  13 – 15 juli en 25 – 26 juli 2016)
De stalen kolommen voor de constructie van de Asian Library worden op maandag 11 juli en van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 juli op het dak van de UB geplaatst. Voor de hijswerkzaamheden wordt een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De kraan wordt maandag 11 juli en woensdag 13 juli vanaf 06.30 uur in de ochtend opgebouwd. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk. De stalen kolommen worden na het ophijsen met de grote kraan door een kleine kraan vanaf de Witte Singel-zijde op de locaties geplaatst.

Op maandag 25 en dinsdag 26 juli 2016 worden de stalen dakplaten voor de constructie van de Asian Library aangevoerd. Hiervoor wordt weer een grote kraan op de Maliebaan geplaatst. De Maliebaan is deze dagen niet voor doorgaand verkeer toegankelijk. De directe omgeving zoals de woningen aan de Maliebaan, de parkeergarage en het laadperron van de UB blijven toegankelijk.

UB 20160605

foto: MD

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Werkzaamheden Universiteitsbibliotheek

Sanering asbesthoudend kit dak UB
Op dinsdag 31 mei jl. werd gestart met de sanering van de kantelen op het dak van de UB. Ter voorbereiding op het afzagen van de kantelen wordt de asbesthoudende kit door een gespecialiseerd bedrijf uit de naden van de kantelen verwijderd. De werkzaamheden beginnen aan de rechterzijde van de UB, ter hoogte van het bouwterrein. Er wordt gebruik gemaakt van een hoogwerker, waarvoor de omgeving ter plaatste wordt afgezet. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalve week.

IMG_7101

De huidige kantelen op het dak van de UB

Vanaf 1 juni tot half augustus 2016 start tevens de verhuizing van de East Asian Library in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1) naar de UB. Zie voor de volledigheid ook de brief die omwonenden hebben ontvangen vanuit de UB.

Van maandag 6 juni tot en met donderdag 9 juni 2016 wordt een deel van het dak van de UB gesloopt voor de bouw van de Asian Library. De zaagwerkzaamheden zullen naar verwachting ernstige geluidshinder veroorzaken aan de voorkant van de UB. (Bij de receptie van de UB zijn voor bezoekers gratis oordopjes verkrijgbaar. Voor studenten zijn 550 alternatieve studieplekken in Lipsius en P.N. van Eyckhof geregeld.)

Zie ook de blog van de UB over de werkzaamheden: http://blogs.library.leiden.edu/towardstheasianlibrary/

UB 20160605

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Aankondiging: werkzaamheden Universiteitsbibliotheek

Van begin mei tot en met eind december 2016 wordt de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel uitgebreid met de Asian Library. Deze bibliotheek wordt gerealiseerd op de tweede etage aan de zijde van de Witte Singel en betreft één bouwlaag van glas en staal.

ex-f47

Een artist impression vanuit de nieuwe Asian Library:

c5

Voor meer informatie over de Asian Library, zie ook de onderstaande folder, de brief die vorige week door de UB is bezorgd bij de omwonenden en de Engelstalige blog: http://asianlibraryleiden.nl/.

cover folder Asian Library

Aan de Witte Singel wordt, te behoeve van de geplande werkzaamheden, op het terrein van de Universiteitsbibliotheek een bouwplaats ingericht en op de Maliebaan worden bouwketen geplaatst. Onderdeel van de bouwwerkzaamheden betreft het verwijderen van de dakbedekking en een deel van de borstwering aan de zijde van de Witte Singel. Daarnaast worden er bouwmaterialen op het dak geplaatst. Deze werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. Om die reden heeft de UB contact gezocht met het Vreewijk Comité en vond vanochtend nadere informatie-uitwisseling plaats met de heren Witmer (l) en Weber (r).

IMG_0030

R.T.A. (Ruud) Witmer is contactpersoon vanuit de UB. Mocht u tijdens de werkzaamheden enige overlast ervaren of vragen hebben, stuurt u dan een e-mail naar de heer Witmer. U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen -doorkiesnummer 071 527 2830.

We spraken af dat zodra een planning van de werkzaamheden – en daarmee de te verwachten overlast momenten – beschikbaar is, we deze via de Vreewijk website communiceren. De UB geeft aan te verwachten dat deze planning eind deze week beschikbaar komt.

Zoals gebruikelijk kunt u zich ook bij mij melden (mail) als u denkt dat iets niet goed gaat. We kunnen dan zien hoe we hier het beste gevolg aan kunnen geven.

Tussentijdse updates zal ik op de Vreewijk website plaatsen. Wanneer de Asian Library gereed is, heeft de UB aangegeven een rondleiding te willen organiseren voor de omwonenden. U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie.

Wordt vervolgd.

Marlon Domingus

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws